Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Hej sedláčku

Jen, vrabečku, klepy, klep,
hledej na mlatě si chléb,
než se řada omlátí,
můžeš hlad svůj zahnati.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Pavla Škochová
Literatura: Josef Hora, Písničky a popěvky ze severu Horácka
Píseň - Když jsem šel

Popad sem jich pár, k lesu sem spěchal,
/: ňákou sem eště na plotě nechal :/.
Sotva sem doběh k černýmu lesu,
/: podíval sem se, kolik jich nesu :/.
Byly jen štyry, kat aby to spral,
/: že sem je rači všechny nepobral :/.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Pavla Škochová
Literatura: Josef Hora, Písničky a popěvky ze severu Horácka
Píseň - Na salaši ztratila se slanina

2. A náš Martin při sám Bohu přísahal, přísahal,
/: že on ani na slaninu nešahal :/.
3. Že si uříz malý kousek, jen kousek, jen kousek,
/: až pak zůstal na hambálku motouzek :/.

Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Zpěv Viola Zelenková / doprovod Pavla Škochová
Literatura: Zdena Jelínková, Richard Kubeš, Horácké tance
Píseň - Poslechněte panenky

2. Je ke všemu šikovný, kdo ho k čemu žádá,
kam ho večír postaví, tam ho najde z rána.
Trarara, jak se nám to mašíruje, trarara, jak se nám to jde.
3. Umí pěkně tancovat, jako sochor v pytli,
kdybyste ho viděli, smíchem byste pukli.
Trarara, jak se nám to mašíruje, trarara, jak se nám to jde.

Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Pavla Škochová
Literatura: Lubomír Tyllner, Pelhřimovsko v lidové písni
Píseň - Zametala po seknici

2. Jak to selka uslyšela, hned po ní ten knoflík chtěla,
/:ten knoflík mi dej, a mně nehněvej:/
3. To je knoflík mého muže, on si k němu dopomůže,
/: to je knoflík náš, a ty nám ho dáš:/

Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Zpěv Linda Hadrbolcová / doprovod Pavla Škochová
Literatura: Vratislav Bělík, Horácký zpěvník