Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Když jsem já jel


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Zpěv Pavla Škochová / doprovod klavír Pavla Škochová
Tisk


Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Pekla vdolky


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Zpěv Eliška Fumfálková / doprovod klavír Pavla Škochová
Tisk


Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Teče voda po potoku dolů


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Doprovod Strakoňáček + zpěv

Zpěv Pavla Škochová / doprovod klavír Pavla Škochová / doprovod Strakoňáček
Tisk


Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Zadělala na buchty


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Doprovod Strakoňáček + zpěv

Zpěv Nina Jandová / doprovod klavír Pavla Škochová / doprovod Strakoňáček
Tisk


Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Hej sedláčku

Jen, vrabečku, klepy, klep,
hledej na mlatě si chléb,
než se řada omlátí,
můžeš hlad svůj zahnati.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Pavla Škochová
Literatura: Josef Hora, Písničky a popěvky ze severu Horácka

Tisk


Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Poslechněte panenky

2. Je ke všemu šikovný, kdo ho k čemu žádá,
kam ho večír postaví, tam ho najde z rána.
Trarara, jak se nám to mašíruje, trarara, jak se nám to jde.
3. Umí pěkně tancovat, jako sochor v pytli,
kdybyste ho viděli, smíchem byste pukli.
Trarara, jak se nám to mašíruje, trarara, jak se nám to jde.

Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Pavla Škochová
Literatura: Lubomír Tyllner, Pelhřimovsko v lidové písni

Tisk


Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Zametala po seknici

2. Jak to selka uslyšela, hned po ní ten knoflík chtěla,
/:ten knoflík mi dej, a mně nehněvej:/
3. To je knoflík mého muže, on si k němu dopomůže,
/: to je knoflík náš, a ty nám ho dáš:/

Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Zpěv Linda Hadrbolcová / doprovod Pavla Škochová
Literatura: Vratislav Bělík, Horácký zpěvník

Tisk


Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Na salaši ztratila se slanina

2. A náš Martin při sám Bohu přísahal, přísahal,
/: že on ani na slaninu nešahal :/.
3. Že si uříz malý kousek, jen kousek, jen kousek,
/: až pak zůstal na hambálku motouzek :/.

Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Zpěv Viola Zelenková / doprovod Pavla Škochová
Doprovod Strakoňáček + zpěv

Zpěv Viola Zelenková / doprovod Strakoňáček
Literatura: Zdena Jelínková, Richard Kubeš, Horácké tance

Tisk


Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Když jsem šel

Popad sem jich pár, k lesu sem spěchal,
/: ňákou sem eště na plotě nechal :/.
Sotva sem doběh k černýmu lesu,
/: podíval sem se, kolik jich nesu :/.
Byly jen štyry, kat aby to spral,
/: že sem je rači všechny nepobral :/.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Pavla Škochová
Doprovod Strakoňáček + zpěv

Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Strakoňáček
Literatura: Josef Hora, Písničky a popěvky ze severu Horácka

Tisk


Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Když jsem já jel

1. Když jsem já jel za mou milou přes blata,
zhodili mě mí koníčci do blata.
Počkejte, vy koníčci, koně mí,
dám já si dobrý pozor podruhý.

2. Když já jel za mou milou podruhý,
zhodili mě mí koníčci do struhy.
Počkejte, vy koníčci prokletí,
dám já si dobrý pozor potřetí.

3. Když jsem já jel za mou milou potřetí,
zhodili mě mí koníčci do řeky.
Nechám je rači příště v maštali,
než aby se mně lidi chcechtali.


Literatura: Josef Hora, Písničky a popěvky ze severu Horácka, Z novějších sběrů č. 306

Tisk


Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Pekla vdolky

1. Pekla vdolky z bílý mouky,
sypala je perníkem
, házela je Honzíčkovi
vodevřeným vokýnkem.

2.Paňmáma to uviděla,
ňák se jí to nezdálo,
že bude mít pro pantátu
potom vdolků moc málo.

3.Tyhle vdolky, milá holka,
už bude jest tatíček,
když Honzíček má rád sladký
běž mu dát pár hubiček.


Literatura: Josef Hora, Písničky a popěvky ze severu Horácka, Z novějších sběrů č. 309

Tisk


Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Tancovala ryba s rakem

1. Tancovala ryba s rakem,
petržilka s pastinákem,
cibulenka s česnekem
a mrkvička s celerem.

2. Tlustá řepa s tenké mákem,
hlávka zelí se salátem,
skákalo i pometlo,
kery se tam připletlo.

3. Přišóral se tam křen z roli,
litoval, že kříž ho bolí,
nakonec však i ten křen
poskočil si s pometlem.


Literatura: Josef Hora, Písničky a popěvky ze severu Horácka, Z novějších sběrů č. 355

Tisk


Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Teče voda po potoku dolů

1. /: Teče voda po potoku dolů, :/
/: poď, má milá, povandrujem spolu. :/

2. /: Jaké by to bylo vandrování, :/
/: když my nejsme vespolek sezdaní. :/

3./: Na Peršténě štyři kněží kážou, :/
/: poď, má milá, ti nám ruce svážou. :/

4. /: Ruce svážou, naše srdce spojí, :/
/: tenkrát budem, má panenko, svoji. :/


Literatura: Josef Hora, Písničky a popěvky ze severu Horácka, Z Moravských národních písní s nápěvy do textu vřaděnými Františka Sušila, č. 26

Tisk


Dětské lidové písně - Vysočina

Píseň - Zadělala na buchty

1. Zadělala /: na buchty:/ studenou vodou, dou dou, studenou vodou.
Na kolenou válila, stále mu je chválila, že dobrý budou, dou, dou, že dobrý budou.

2. Potom mu je /:mastila:/ svíčkou lojovou vou, vou, svíčkou lojovou.
/:Aby mu jen zacpala:/ hubu dudlavou, vou, vou, hubu dudlavou.


Literatura: Josef Hora, Písničky a popěvky ze severu Horácka, Z novějších sběrů č. 243

Tisk