Dětské lidové písně - Kozácko

Dětské soubory Jihočeského folklorního sdružení uvádějí do života kromě lidových zvyků, tanců, krojů i krásné lidové písničky, a to zejména svých národopisných oblastí. Přinášíme vám výběr některých z nich a budeme rádi, když si je zazpíváte nebo zahrajete.

Píseň - Když jsem chodil do školy

Jedna, dvě, tři, čtyry, pět,
cos to, Kubo, cos to sněd?
/:brambory pečený,
byly málo maštěný.:/


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Čeněk Holas, České národní písně a tance, díl IV. Milévsko. Transpozice: Pavla Škochová
Zpěv Barbora Kroupová / doprovod Pavla Škochová
Dětské lidové písně - Kozácko

Píseň - Kdybych já měl

Kdybych já měl /:co můj dědek,:/
nedbal bych já /:o výměnek:/
můj dědek měl /:měšec zlata,:/
a já mám jen trochu bláta.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Čeněk Holas, České národní písně a tance, díl IV. Milévsko. Transpozice: Pavla Škochová
Zpěv Matylda Mandovcová / doprovod Pavla Škochová
Dětské lidové písně - Kozácko

Píseň - Černá vlna

/:Já se toulám na dalekou cestu,:/
/:budu sobě hledat:/
bohatou nevěstu.
/:Já se toulám okolo mynáře:/
/:ten má hezkou dceru,:/
on nám ji ukáže.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Čeněk Holas, České národní písně a tance, díl IV. Milévsko. Transpozice: Pavla Škochová
Zpěv Matylda Mandovcová / doprovod Pavla Škochová
Dětské lidové písně - Kozácko

Píseň - K Sobědraži cesta

K Sobědraži cesta
/:jako mlat,:/
/:já jsem po ní letěl
/:jako pták.:/


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Čeněk Holas, České národní písně a tance, díl IV. Milévsko. Transpozice: Pavla Škochová
Zpěv Barbora Kroupová / doprovod Pavla Škochová
Dětské lidové písně - Kozácko

Píseň - Tancovaly dvě panenky

Tancovaly dvě panenky
//:tancovaly ševce,://
jedna druhé povídaly,
//:že ho žádná nechce://
/:tancovaly ho,
neuměly ho:/
Lepší je ta Rakušanka
//:než moravské děvče,://
Rakušanka dá hubičku
//:a Moravka nechce.://


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Doprovod dudácká muzika + zpěv

Literatura: Čeněk Holas, České národní písně a tance, díl IV. Milévsko. Transpozice: Pavla Škochová
Zpěv Matylda Mandovcová / doprovod klavír Pavla Škochová
Zpěv Matylda Mandovcová / doprovod Mladá dudácká muzika Strakonice