Dětské lidové písně - Doudlebsko

Dětské soubory Jihočeského folklorního sdružení uvádějí do života kromě lidových zvyků, tanců, krojů i krásné lidové písničky, a to zejména svých národopisných oblastí. Přinášíme vám výběr některých z nich a budeme rádi, když si je zazpíváte nebo zahrajete.

Píseň - Šel sedlák se selkou na jarmark


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Zpěv Lucie Koudelková / doprovod klavír Pavla Škochová
Tisk


Dětské lidové písně - Doudlebsko

Píseň - Naši se mě ráno ptali


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Doprovod Strakoňáček + zpěv

Zpěv Tereza Kadlecová / doprovod klavír Pavla Škochová / doprovod Strakoňáček
Tisk


Dětské lidové písně - Doudlebsko

Píseň - Já som statný slouhy syn


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Doprovod Strakoňáček + zpěv

Zpěv Tereza Kadlecová / doprovod klavír Pavla Škochová / doprovod Strakoňáček
Tisk


Dětské lidové písně - Doudlebsko


Píseň - My sme se k vám

My sme se k vám přišli ptáti, smíme-li tu zadupati,
my sme se vás přišli ptát, smíme-li tu zadupat.
My sme se k vám přišli ptáti, smíme-li tu zazpívati,
my sme se vás přišli ptát, smíme-li tu zazpívat.
Šenkýřka nám dovolila a šenkýř nám nebrání,
budeme-li pěkně zpívat, že nás eště pochválí.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Obecně známá. Transpozice: Bára Chadtová
Zpěv Anna Gajdošová / doprovod Pavla Škochová

Tisk


Dětské lidové písně - Doudlebsko

Píseň - Ten doudlebskej kostelíček

/:Jede, jede od Střížova
on na vraném koníčku.:/
/:Šátečkem si mává a sobě připíná
ocelovou šavličku.:/
/:Když šavličku k sobě připjal,
přežalostně zaplakal.:/
/:Škoda je tě, holka, holka modrooká,
že já som tě nedostal.:/


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Obecně známá, používá se s obměnou jména vesnice. Transpozice: Bára Chadtová
Zpěv Anna Gajdošová / doprovod Pavla Škochová

Tisk


Dětské lidové písně - Doudlebsko

Píseň - V Komařicích

Šel šmatlavej do tance,
převalil se šmik štok štódrbok
štódr ryby za vodama na place.
Převalil se nemoh vstát,
mušeli mu šmik štok štódrbok
štódr ryby za vodama pomáhat.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Hannah Laudová: Lidové tance Čech, Moravy a Slezska II. Jižní Čechy č.5. Píseň k tanci Šmatlavej Zapsala Marie Bočková 1938. Transpozice: Bára Chadtová
Zpěv Jiří Dušák / doprovod Pavla Škochová

Tisk


Dětské lidové písně - Doudlebsko

Píseň - Ty krňanský ovce

Pase je má mjilá
s modrýma očima,
ovce jí zvonějí,
hdyž za ní chodějí,
okolo Krnína.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Čeněk Holas, České národní písně a tance, díl III. Transpozice: Bára Chadtová
Zpěv Anna Gajdošová / doprovod Pavla Škochová

Tisk


Dětské lidové písně - Doudlebsko

Píseň - Pěknej obrázek mám

Těš se má mjilá těš,
byl som na pouti dnes,
/:koupil som ti poutí,
ta pouť tě zarmoutí,
že mě nedostaneš.:/
Ta pouť kupovaná,
ta nebejvá stálá,
/: lepší je stálejší,
moje znejmjilejší,
štolou zavázaná.:/


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Doprovod dudácká muzika + zpěv

Literatura: Lubomír Soukup: Písně z Doudlebska. Sborník lidových písní pro soubory. Transpozice: Bára Chadtová
Zpěv Jiří Dušák / doprovod klavír Pavla Škochová
Zpěv Jiří Dušák / doprovod Mladá dudácká muzika Strakonice

Tisk