Dětské lidové písně - Prácheňsko

Dětské soubory Jihočeského folklorního sdružení uvádějí do života kromě lidových zvyků, tanců, krojů i krásné lidové písničky, a to zejména svých národopisných oblastí. Přinášíme vám výběr některých z nich a budeme rádi, když si je zazpíváte nebo zahrajete.

Píseň - Mám šáteček mám

Mám šáteček, mám,
komu já ho dám,
nedám já ho žádnému,
jenom mému milému,
tomu já ho dám,
toho ráda mám.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Josef Režný, Lidoví zpěváci na Prácheňsku
Zpěv Josefína Holá / doprovod Pavla Škochová
Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Leze mraveneček

Leze mraveneček, všudy
dej si pozor na svý dudy,
/: udělá ti do nich dírku,
za malou chvilku:/


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Čeněk Holas, České národní písně a tance, díl II. Pošumaví (Prácheňsko). Úprava: Julie Vlčková (Režná). Transpozice: Hanka Kozubíková
Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Pavla Škochová
Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Naše pec

Naše pec, to je pec, upekla nám vočepec.
Upekla nám vočepáče, buchty s mákem a koláče,
naše pec, to je pec, upekla nám vočepec.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Josef Režný, Písně a řeči vážné – nevážné - darebné. Transpozice: Hanka Kozubíková
Pozn.: vočepák = velký koláč pomazaný povidly, posypaný mákem a vykládaný mandlemi a rozinkami
Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Pavla Škochová
Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Já jsem ze Strakonic


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Josef Režný, Naše Prameny
Zpěv Josefína Holá / doprovod Pavla Škochová
Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Já jsem dcera šafářova

Já jsem dcera šafářova,
já jsem holka ze dvora,
připjala jsem za klobouček
sedum loket fábora.
Pšenička se nemele,
mlynář sedí u chmele.
Stárek praví, že to spraví,
že do rána semele.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Doprovod dudácká muzika + zpěv

Literatura: Čeněk Holas, České národní písně a tance, díl II. Pošumaví (Prácheňsko). Transpozice: Hanka Kozubíková
Zpěv Josefína Holá / doprovod klavír Pavla Škochová
Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Mladá dudácká muzika Strakonice