Dětské lidové písně - Prácheňsko

Dětské soubory Jihočeského folklorního sdružení uvádějí do života kromě lidových zvyků, tanců, krojů i krásné lidové písničky, a to zejména svých národopisných oblastí. Přinášíme vám výběr některých z nich a budeme rádi, když si je zazpíváte nebo zahrajete.

Píseň - Já mám doma kvočnu


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Zpěv Pavla Škochová / doprovod klavír Pavla Škochová
Tisk


Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Já mám štípek zelený


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Doprovod Strakoňáček + zpěv

Zpěv Nina Jandová / doprovod klavír Pavla Škochová / doprovod Strakoňáček
Tisk


Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Pasecký louky


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Doprovod Strakoňáček + zpěv

Zpěv Eliška Fumfálková / doprovod klavír Pavla Škochová / doprovod Strakoňáček
Tisk


Dětské lidové písně - Prácheňsko


Píseň - Mám šáteček mám

Mám šáteček, mám,
komu já ho dám,
nedám já ho žádnému,
jenom mému milému,
tomu já ho dám,
toho ráda mám.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Josef Režný, Lidoví zpěváci na Prácheňsku
Zpěv Josefína Holá / doprovod Pavla Škochová

Tisk


Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Leze mraveneček

Leze mraveneček, všudy
dej si pozor na svý dudy,
/: udělá ti do nich dírku,
za malou chvilku:/


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Čeněk Holas, České národní písně a tance, díl II. Pošumaví (Prácheňsko). Úprava: Julie Vlčková (Režná). Transpozice: Hanka Kozubíková
Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Pavla Škochová

Tisk


Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Naše pec

Naše pec, to je pec, upekla nám vočepec.
Upekla nám vočepáče, buchty s mákem a koláče,
naše pec, to je pec, upekla nám vočepec.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Josef Režný, Písně a řeči vážné – nevážné - darebné. Transpozice: Hanka Kozubíková
Pozn.: vočepák = velký koláč pomazaný povidly, posypaný mákem a vykládaný mandlemi a rozinkami
Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Pavla Škochová

Tisk


Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Já jsem ze Strakonic


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Josef Režný, Naše Prameny
Zpěv Josefína Holá / doprovod Pavla Škochová

Tisk


Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Já jsem dcera šafářova

Já jsem dcera šafářova,
já jsem holka ze dvora,
připjala jsem za klobouček
sedum loket fábora.
Pšenička se nemele,
mlynář sedí u chmele.
Stárek praví, že to spraví,
že do rána semele.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Doprovod dudácká muzika + zpěv

Literatura: Čeněk Holas, České národní písně a tance, díl II. Pošumaví (Prácheňsko). Transpozice: Hanka Kozubíková
Zpěv Josefína Holá / doprovod klavír Pavla Škochová
Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Mladá dudácká muzika Strakonice

Tisk


Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Kterak jsou se táta s mámou

1. Kterak jsou se táta s mámou
o nás starali:
/: koupili nám sáně,
my jsme sedli na ně,
táta s mámou, máma s tátou
tahali za ně. :/


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Josef Janda, Prácheňský zpěvník. Lidové písně z okolí Paračova na Strakonicku a z okolí Písku, Transpozice: Hana Kozubíková
Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Pavla Škochová

Tisk


Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Kdes Andulko

1. Kde, Andulko, kdepak jsi běhala,
/: že jsi celá, celá ukálená? :/

2. Nechali jsme otevřený vrátka,
/: vyběhly nám ven všecky kuřátka. :/

3. Vyběhly nám do naší pšeničky,
/: ukálela jsem svoje sukničky. :/


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Josef Janda, Prácheňský zpěvník, Lidové písně z okolí Paračova na Strakonicku a z okolí Písku, Transpozice: Hana Kozubíková
Zpěv Johana Klímová / doprovod Pavla Škochová

Tisk


Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Okolo Štěkně

2. Okolo štěkně travička zelená,
okolo Štěkně tráva roste,
žala ji, tam žala, má zlatá Nanynka,
žala ji, žala, požala se.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Literatura: Josef Janda, Prácheňský zpěvník. Lidové písně z okolí Paračova na Strakonicku a z okolí Písku, Transpozice: Hana Kozubíková
Zpěv Johana Klímová / doprovod Pavla Škochová

Tisk


Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Ten náš malý Honzíček

2. Přišel jest před jesličky Ježíškovi hráti,
neměl šmytec mazaný - musel tak nechati.

3. Přišel jeho kamarád a ten přišel zticha,
že měl dudy pod paždí, hned byla muzika.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Doprovod Strakoňáček + zpěv

Literatura: Josef Janda, Prácheňský zpěvník. Lidové písně z okolí Paračova na Strakonicku a z okolí Písku, Transpozice: Hana Kozubíková
Zpěv Johana Klímová / doprovod Pavla Škochová
Zpěv Johana Klímová / doprovod Strakoňáček

Tisk


Dětské lidové písně - Prácheňsko

Píseň - Vandrovala blecha

Vandrovala blecha,
potkala ji veš:
Kam ty, milá blecho,
kam ty vandruješ?
Já vandruju na parádu,
to krejčímu do rukávu,
chci tam býti zejtra
nebo ještě dnes.


Doprovod klavír + zpěv

Doprovod klavír

Doprovod Strakoňáček + zpěv

Literatura: Josef Janda, Prácheňský zpěvník. Lidové písně z okolí Paračova na Strakonicku a z okolí Písku, Transpozice: Hana Kozubíková
Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Pavla Škochová
Zpěv Veronika Kozubíková / doprovod Strakoňáček

Tisk