Dětské lidové zvyky - Blata - Smrtná neděle

Čtyřicetidenní půst trvající od Popeleční středy do Božího hodu velikonočního zahrnuje řadu obyčejů a zvyků. Pátá neděle postní, zvaná černá, smrtná nebo smrtelná je ve slovanském světě spojena s vynášením smrtky, symbolickým ukončením zimy a příchodu jara. Tento původně pohanský magický obřad se během staletí změnil v tradiční zvyk vynášení figurky smrtky zhotovené nejčastěji z hadrů a slámy napíchnuté na kůl. Smrtku vynesli mládenci a dívky za zpěvu ze vsi, ale i z města, a hodili ji do potoka, ze svahu, spálili nebo ji zahrabali do země. Termín 5. postní neděle je pohyblivý.
Literatura: Vlastimil Vondruška : Církevní rok a lidové obyčeje, aneb, Kalendárium světců a světic, mučedníků a mučednic, pojednávající o víře českého lidu k nim, jakož i o liturgii katolické (České Budějovice: Dona, 2005 Vydání: 2.), Věra Frolcová : Velikonoce v české lidové kultuře (Praha: Vyšehrad, 2001, Vyd. 1.)Vynášení Smrtky v praxi - Folklorní soubor Javoráček

Vynášení smrtky v Lomnci nad Lužnicí není dochovanou tradicí. FS Javoráček čerpal inspiraci z nedaleké obce Frahelž, kde je dosud živá dívčí obchůzka s panenkou oblečenou do bílých šatů končící rozdělením koledy. Na smrtnou neděli se sejdou děti ze souboru Javoráček, aby společně připravily figurínu smrtky. Chlapci sbijí dřevěný kříž. Slámou nebo senem vycpou čtverec z pytloviny a svázáním vytvarují hlavu. Děvčata ze zbytků pláten naaranžují na připravený kříž sukni a halenu. Připevní hlavu, obváží ji šátkem a namalují obličej. Kolem krku zavěsí korále z vejdumků. Smrtka je připravena a nastal čas zopakovat si písničky: „Smrt jede po vodě, nové léto k nám jede, s červenými vejci, žlutými mazanci, jaký je to mazanec, bez koření bez vajec, panímámo krásná, zakrojte kus másla, dejte drobet mouky, napečeme vdolky pro ty vaše pacholky, a ty svatá Markyto, dej nám pozor na žito, na pšenici na zelí, ať nám Pánbůh nadělí.“ Jedna ze starších děvčat vezme smrtku a průvod dětí se může vydat do ulic města, aby za své koledování dostaly malou odměnu. Cílem jejich cesty, je mostek přes Zlatou stoku, kde z větší části odstrojí smrtku a hodí ji do vody za pokřiku „Tak plav, zimo, plav, víc se nezastav!“ Sledují smrtku ze břehu, dokud jim nezmizí z očí, rozdělí si koledu a potom se rozejdou domů.
Marcela Božovská