Dětské lidové zvyky - Kozácko - Leden – Obchůzka Tří králů

Na Tři krále chodívali dříve koledou kromě žáků také učitelé a zejména duchovní. Vykuřovali světnice kadidlem, psali křížky a počáteční písmena jmen Tří králů K+M+B. Za napsání „tří králů“ se v minulosti dávala štědrá koleda. Tam, kde koledníci očekávali koledu bohatší, psávali ozdobná písmena proplétaná a mezi sebou spojená různými větvičkami, lístky a křížky. Za ně nebo pod ně se napsal aktuální letopočet. Koledníci popřáli hospodáři k novému roku hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta.
Literatura: Čeněk Zíbrt , Veselé chvíle v životě lidu českéhoTříkrálová obchůzka v praxi - Národopisný soubor Kovářovánek

V podvečer 6. ledna se tři děti z Národopisného souboru Kovářovánek ustrojí do teplého oblečení, přes které si přehodí bílé pánské košile. Okolo krku omotají teplou šálu, nasadí na hlavy kulichy a na ně si dají koruny z bílého papíru s písmeny K, M, B nebo jen s křížkem. Baltazar si lehce začerní tvář a nos. S sebou na obchůzku nesou papírový betlém, svěcenou křídu a kasičku. Ještě než se vypraví po jednotlivých staveních, přezpívají si tříkrálovou koledu a vydávají se po vsi. Ve stavení: Koledníci se postaví vedle sebe, Baltazar uprostřed a začnou zpívat – „My Tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.“  Baltazar předstoupí o jeden krok vpřed a sám zazpívá: „A já černej vystupuju a nový rok vám vinšuju.“  Pak k němu přistoupí další dva králové a všichni společně zpívají: „A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem. Zůstávejte s Kristem Pánem, až na věky věků amen.“  Po vinšování napíše král, který má svěcenou křídu, na horní část dveří symbol K+M+B a vedle něj letopočet daného roku. Hospodyně či hospodář potom koledníky obdarují do kasičky drobnými mincemi. Poté se vydávají Tří králové po jednotlivých staveních, kde opět zpívají své vinšování. O to, co si vykoledují, se potom tradičně spravedlivě rozdělí.
manželé Milan a Pavla Škochovi

Obchůzka s medvědem

Uvedený zvyk je jednou z variant tradičních obchůzek po staveních, které patří k masopustnímu období, jež začíná Třemi králi a končí popeleční středou. V Kovářově tento lidový obyčej udržuje dětský národopisný soubor Kovářovánek. Hlavní maskou je medvěd, kterého doprovázejí další masopustní maškary, zpravidla za doprovodu hudebního nástroje dud, dále tamburín, frkaček čí bubínků.


Masopustní obchůzka s medvědem v praxi

Veselý průvod navštěvuje stavení po obci, každoročně zavítá do mateřské školy, kam maškary chodí potěšit i nejmenší děti. Při každém zastavení dovádivé masky zazpívají veselou písničku a zatančí masopustní kolečko kolem medvěda. Všichni jsou následně počastováni masopustními dobrotami i závdavkem do kasičky. Nechybí ani hlazení huňáče, za které každý odvážlivec obdrží kapesní kalendářík právě s jeho podobenkou. Závěr masopustního zvyku patří dle tradice poražení medvěda velkou palicí, po kterém následuje ochutnávání pravých domácích masopustních koblih.
manželé Milan a Pavla Škochovi

Obchůzka na svatou Lucii

Adventní období je bohaté na lidové tradice a tak společnost Kovářovskétradice.cz připravuje každoročně se svým dětským národopisným souborem Kovářovánek „obchůzku Lucek“, kdy zpravidla tři děvčata v bílém hávu vykonávají tento lidový obyčej. Svátek svaté Lucie připadá na 13. prosinec. Bílá barva symbolizuje panenskou čistotu svaté Lucie, která svůj život zasvětila křesťanské víře a Bohu, za což byla i krutě potrestána. Stala se patronkou švadlen, krejčích, kočích i dalších řemesel. Na obrazech bývá tato světice zobrazována s dýkou v hrdle. Na svátek svaté Lucie se podle zvyku nesmělo příst ani drát peří. Kde se tak stalo a Lucky to zjistily, hospodyni vzaly kužel s namotanou přízí a také všechno peří rozfoukaly po světnici. V Kovářově chodí děvčata zahalena do bílého, se škraboškami na obličeji a navštěvují zejména děti v místní škole. Vejdou tiše do místnosti se slovy Pozdrav Pánbůh a dívají se, zda je vše řádně uklizeno. Jedna Lucka chová z cucků sbalené dítě, druhá míchá v kastrůlku kaši, další má metlu či husí peroutku. Najdou-li nějaký nepořádek, vymetou jej a ještě k němu přidají cupaninu, aby měli nepořádníci co uklízet a příště si dali větší pozor.
manželé Milan a Pavla Škochovi