Dětské lidové zvyky - Kozácko - Leden – Obchůzka Tří králů

Na Tři krále chodívali dříve koledou kromě žáků také učitelé a zejména duchovní. Vykuřovali světnice kadidlem, psali křížky a počáteční písmena jmen Tří králů K+M+B. Za napsání „tří králů“ se v minulosti dávala štědrá koleda. Tam, kde koledníci očekávali koledu bohatší, psávali ozdobná písmena proplétaná a mezi sebou spojená různými větvičkami, lístky a křížky. Za ně nebo pod ně se napsal aktuální letopočet. Koledníci popřáli hospodáři k novému roku hodně štěstí, zdraví a dlouhá léta.
Literatura: Čeněk Zíbrt , Veselé chvíle v životě lidu českéhoTříkrálová obchůzka v praxi - Národopisný soubor Kovářovánek

V podvečer 6. ledna se tři děti z Národopisného souboru Kovářovánek ustrojí do teplého oblečení, přes které si přehodí bílé pánské košile. Okolo krku omotají teplou šálu, nasadí na hlavy kulichy a na ně si dají koruny z bílého papíru s písmeny K, M, B nebo jen s křížkem. Baltazar si lehce začerní tvář a nos. S sebou na obchůzku nesou papírový betlém, svěcenou křídu a kasičku. Ještě než se vypraví po jednotlivých staveních, přezpívají si tříkrálovou koledu a vydávají se po vsi. Ve stavení: Koledníci se postaví vedle sebe, Baltazar uprostřed a začnou zpívat – „My Tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví, vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka. Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše. Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu.“  Baltazar předstoupí o jeden krok vpřed a sám zazpívá: „A já černej vystupuju a nový rok vám vinšuju.“  Pak k němu přistoupí další dva králové a všichni společně zpívají: „A my taky vystupujem a nový rok vám vinšujem. Zůstávejte s Kristem Pánem, až na věky věků amen.“  Po vinšování napíše král, který má svěcenou křídu, na horní část dveří symbol K+M+B a vedle něj letopočet daného roku. Hospodyně či hospodář potom koledníky obdarují do kasičky drobnými mincemi. Poté se vydávají Tří králové po jednotlivých staveních, kde opět zpívají své vinšování. O to, co si vykoledují, se potom tradičně spravedlivě rozdělí.
manželé Milan a Pavla Škochovi