Dětské lidové zvyky - Vysočina

NÁRODOPISNÁ OBLAST HORÁCKO, MĚSTO JIHLAVA
SOUBOR ŠÍPEK JIHLAVA
OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK
Zvyk čištění studánek se objevuje na celém Horácku. Měl zajistit dostatek vody pro lidi i zvířata a dostatek vláhy po celý rok. Byl to zvyk velice praktický. Při letních polních pracích bylo potřeba velké množství vody na pití, zvláště o senách a o žních jak pro lidi, tak i pro tažná zvířata. Studánky byla na Horácku takřka všudypřítomné a lidé dbali na to, aby byly vždy čisté a byla v nich dobrá voda. A tak, jakmile se na jaře sluníčko trochu rozzářilo a oteplilo se, vyrazila děvčata do luk a polí na čištění studánek. Vzaly háky, hrabice a lopaty a za zpěvu obcházela studánky, vyčistila je, upravila okolí a vyztužila kraje a dna kameny aby bylo možno čistou vodu ze studánek bez problémů čepovat. Po návratu z této práce děvčata obcházela vesnici a dostávala odměnu.


OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK NA JEVIŠTI

Soubor zvyk neprovozuje v praxi, ale přenesl ho na jeviště: Děvčata přichází ke studánce v bílém oblečení (halence a sukni), prostovlasé, česané do copů, jen královnička má na hlavě věnec a v rukách džbán. Přinášejí si nářadí a obstoupí studánku, za zpěvu ji i její odtok a okolí vyčistí a ozdobí kvítím. Královnička rozlije její vodu do čtyř stran a vhodí do studánky svůj věneček. Děvčata si kolem studánky zatančí a odcházejí k další studánce. Aby činnost na jevišti vypadala přirozeně, nejprve jsme si čištění studánky vyzkoušeli v praxi.

Miloslav Brtník