Dětské lidové zvyky - Vysočina - Otevírání studánek

Zvyk čištění studánek se objevuje na celém Horácku. Měl zajistit dostatek vody pro lidi i zvířata a dostatek vláhy po celý rok. Byl to zvyk velice praktický. Při letních polních pracích bylo potřeba velké množství vody na pití, zvláště o „senách“ a o žních jak pro lidi, tak i pro tažná zvířata. Studánky byla na Horácku takřka všudypřítomné a lidé dbali na to, aby byly vždy čisté a byla v nich dobrá voda. A tak, jakmile se na jaře sluníčko trochu rozzářilo a oteplilo se, vyrazily dívky do luk a polí na čištění studánek. Vzaly háky, hrabice a lopaty a za zpěvu obcházely studánky, vyčistily je, upravily okolí a vyztužily kraje a dna kameny, aby bylo možno čistou vodu ze studánek bez problémů čepovat. Po návratu z této práce děvčata obcházela vesnici a dostávala odměnu.


Otevírání studánek na jevišti

Soubor zvyk neprovozuje v praxi, ale přenesl ho na jeviště: Děvčata přicházejí ke studánce v bílém oblečení (halence a sukni), prostovlasé, česané do copů, jen královnička má na hlavě věnec a v rukách džbán. Přinášejí si nářadí a obstoupí studánku, za zpěvu ji i její odtok a okolí vyčistí a ozdobí kvítím. Královnička rozlije její vodu do čtyř stran a vhodí do studánky svůj věneček. Děvčata si kolem studánky zatančí a odcházejí k další studánce. Aby činnost na jevišti vypadala přirozeně, nejprve jsme si čištění studánky vyzkoušeli v praxi.

Miloslav Brtník

Vynášení Smrtky a přinášení Létečka

Tento zvyk zůstává i na Vysočině stále živý. A to nejen díky souboru, ale zvyk provádějí i děti v mateřských a základních školách pod vedením svých učitelek. Zvyk se provádí pátou neděli postní, tzv. Smrtnou neděli. Smrtka (Smrtolka, Smrtolenka, Mařena) symbolizuje odcházející zimu a Létečko nadcházející jaro. Děti se seřadí do průvodu, vpředu jde děvče a nese nazdobenou Smrtolku. je to stlučený kříž z dřevěných latí. Vodorovná lať představuje ruce a svislá tělo. Nahoře je ze slámy hlava. Smrtolka má na sobě ženský kroj a kolem krku věnec z vyfouknutých vajec. Poslední v průvodu jde děvče s Létečkem, zelenou ratolestí (nejlépe březovou). Za zpěvu písně „Smrtolenko milá, kdes tak dlouho byla“ prochází obcí k potoku či řece. Tam dojde za zpěvu písní ke slavnostnímu odstrojování Smrtolky a zdobení Létečka. Když je Smrtolka odstrojená, děvče ji obřadně hodí do vody. S Létečkem se potom děti vracejí zpět do vsi.

Jana Rosecká