Dětské lidové zvyky - Dolní Rakousko

KRÁL LETNIC (svatodušní svátky)
V celé Evropě rozšířený, nyní i ve dvou obcích Dolního Rakouska, je udržován zvyk „Průvod s králem Letnic“. Takové zelené postavy existovali v Anglii (Jack in the green), Francii (Le pere Mai), přes Švýcarsko (Maibär), Německo (Laubmann), Jugoslavii (Zeleny Juray) až po Rusko. V díle „Kronprinzenwerk“ z roku 1890 je uveden "Zelený Georg" ze Štýrska.Nejstarší zmínky o tomto zvyku pochází z roku 1555

Ve Weinviertelu jej koncem 19. století revitalizoval ředitel školy. V Patzmannsdorfu (obec Stronsdorf, okres Mistelbach) je maskován chlapec posledního ročníku. Je zahalen kónicky svázanými březovými větvičkami, na špičce zakončené třemi pivoňkami. Děti vedou tuto postavu obcí, bubeníci a sběratelé ji doprovází. Každých 100 m Krále Letnic otáčí, obtančí ho a písní žádají: "Cestujeme tam, cestujeme sem a přinášíme sem zeleného krále Letnic. Se zelené louky, se zelené louky, to je náš zvyk o Letnicích. Každý by měl uctívat boha na jeho nejvyšším trůnu. Kristus se narodil jako jediný Boží syn, Maria tak čistá má být panna. A dvaceti stříbrňák by u toho také měl být Juche!“ (dvaceti stříbrňák = 20-krejcarová mince, ve Vídni zvaná také „Koferl“. Vesničané dávají dětem peníze, které si potom aktéři rozdělí. Šaty z listí jsou na závěr vhozeny do potoka. Vysvětlení tohoto zvyku - koledování je pro období jara zřejmé. Začala služba pastýřům na obecních lukách, ti si svůj plat vyzvedávali u jednotlivých sedláků. V Arbesthalu (Dolním Rakousku) prochází král Letnic se svým doprovodem uličkou Kellergasse.

Volkskultur Niederösterreich