Základní informace

Jihočeské folklorní sdružení je dobrovolnou zájmově-společenskou organizací sdružující dětské a dospělé folklorní soubory i přátele folkloru s posláním přispívat k ochraně, tvůrčímu rozvíjení a popularizaci folkloru a lidové kultury, zejména oblasti jižních Čech.

Jižní Čechy nabízejí vedle přírodních, historických a kulturních památek také živoucí místní folklor, jenž udržuje jedinečné lidové kroje, písně, tance a zvyky. Folklorní soubory našeho sdružení rozvíjejí a uvádějí do života toto kulturní dědictví, které prezentují při svých vystoupeních na různých přehlídkách a festivalech. Významným způsobem obohacují kulturní a společenský život ve svých obcích či městech.

Důležitou součástí činnosti sdružení je pořádání lidových slavností a festivalů, kterých se zúčastňuje velké množství jihočeských souborů, ale mají zde možnost vystoupit soubory i z jiných etnografických oblastí České republiky nebo zahraničí.

Předseda: Milan Škoch
Členové výboru: Kateřina Holá (místopředsedkyně), Hana Kozubíková, Marcela Božovská, Tereza Kadlecová

Stanovy Jihočeského folklorního sdružení