květen 2020, Jihočeské folklorní sdružení vydalo další zajímavý zpěvník lidových písní v rámci přeshraničního projektu


Zpěvník s názvem „Zpíváme lidové písně“ obsahuje 20 písní, z toho 12 jihočeských, 4 z Vysočiny a 4 z Dolního Rakouska.
Je součástí mobilní aplikace (naleznete jej v sekci Publicita, Prezentační publikace), jejímž posláním je přiblížit dětem, pedagogům a široké veřejnosti krásu lidových tradic. Tato aktivita probíhá v rámci přeshraničního projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“, na němž Jihočeské folklorní sdružení spolupracuje s Krajem Vysočina, Muzeem Vysočiny Třebíč, Volkskultur Niederösterreich, Marktgemeinde Gutau a Verein Fabermuseum Gutau.

Zpíváme lidové písně:
Vydalo: Jihočeské folklorní sdružení c 2020 v rámci přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ / námět a zpracování: manželé Milan a Pavla Škochovi / Foto: Milan Škoch / Spolupráce: Hana Kozubíková, Kateřina Holá, Tereza Kadlecová, Mirka Dušáková, Jana Rosecká, Andreas Teufl / překlad: Hermína Mocová / grafická úprava a tisk: LK TISK v.o.s. Milevsko / Náklad: 1000 kusů.

Milan Škoch
Foto Milan Škoch: zpěvník