Jednání projektových partnerů 6.11. 2019 na Krajském úřadu Jihočeského kraje

Ve středu 6. listopadu 2019 proběhlo na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích jednání projektových partnerů přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ.
Zástupci Jihočeského folklorního sdružení, Kraje Vysočina, Muzea Vysočiny Třebíč, Volkskultur Niederösterreich, Gemeinde Gutau, Färbermuseum Gutau a Jihočeského kraje (strategický partner), projednávali vzájemnou spolupráci a diskutovali o dalších termínech společných akcí. Aktuálně bude probíhat v listopadu Folklorní setkání v jižních Čechách, v prosinci setkání na Vysočině a jednání partnerů v Gutau.

Účastníci jednání:
Jihočeské folklorní sdružení - Milan Škoch
Kraj Vysočina - Eva Leligdonová, Lenka Novotná
Muzeum Vysočiny Třebíč - Jaroslav Martínek, Milena Petz, Katina Lisá
Volkskultur Niederösterreich - Andreas Teufl
Gemeinde Gutau - Josef Lindner
Färbermuseum Gutau - Alfred Atteneder
Jihočeský kraj - Hermína Mocová

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, David Hocke