Další projektová akce přeshraničního projektu úspěšně proběhla - Kolokvium 2019

V sobotu 19. října 2019 pořádalo Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) v rámci přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ Kolokvium se zaměřením na dětský lidový zpěv, kroje a zvyky.
Odborníci projektových partnerů z jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Rakouska se sešli k jednání v Domu regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově a také v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí. Témata lidové kultury nezůstala jen u jednacího stolu, ale byla odbornými lektory prakticky realizována během celého dne, kterého se zúčastnili i členové vybraných folklorních kolektivů partnerů. Počet účastníků akce cca 70 osob.
Výstupy akce z oblastí dětský lidový zpěv, lidové kroje a lidové zvyky, budou kromě jiného zařazeny i do mobilní aplikace JFoS, která významnou měrou přispívá k propagaci lidových tradic a vzájemné spolupráce všech projektových partnerů.

Realizovaný program:
Dům regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově
Seminář lektorů a vedoucích souborů
Hotel Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí
Kulturní vystoupení dětského souboru Dubínek
Seminář, téma: lidový kroj, lidové zvyky: Fotoshooting (jižní Čechy, Vysočina, Rakousko)
Seminář, téma: lidové písně: Nahrávání písní (jižní Čechy, Vysočina, Rakousko)
Během dne doprovodný program:
výstava prezentačních panelů projektu
nabídka propagačních materiálů projektu
tvůrčí a řemeslné dílny - zdobení perníků / tvorba z papíru / práce se sklem / drátování /

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch