Jihočeské folklorní sdružení na partnerské akci přeshraničního projektu v Třebíči

V sobotu 14. září 2019 v rámci přeshraničního projektu proběhl v městě Třebíči při kulturní akci „Bramborobraní“ program se zaměřením na dětský lidový tanec. Jihočeské folklorní sdružení na Vysočinu delegovalo soubor Dubínek, který vzorně reprezentoval náš kraj.
Jednalo se o další prezentaci společného lidového tance dětí z Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Rakouska.
Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení

Níže zpráva Andrey Lacinové, vedoucí souboru Dubínek:
Třebíč je malebné městečko na pomezí Čech s Moravou. Spadá do národopisné oblasti Horácko. V sobotu 14. září zde probíhal festival Bramborobraní, kde diváci mohli shlédnout folklórní soubory nejen z České republiky. Zástupci dětského folklórního souboru Dubínek, reprezentující Jihočeské folklórní sdružení, společně s dětmi z Horácka a Rakouska se tohoto festivalu zúčastnily také. Mohly zde opět ukázat tance, které se v rámci projektu česko - rakouského přátelství naučily. Zkoušelo se v dopoledních hodinách v sále krásného zámečku, které je současně muzeem Vysočiny. Festival se konal na náměstí. Počasí nám přálo, sluníčko rozzářilo naše nádherné kroje a vystoupení se povedlo. Sklidili jsme velký potlesk. Upevnilo se i přátelství mezi dětmi, které si mezi sebou měnily kontakty. Všichni jsme se moc rádi viděli a budeme se tak těšit na další setkání.
Andrea Lacinová
Foto: archiv Dubínku