Jednání o přeshraničním projektu v Rakouském Groß Gerungs

Zástupci Jihočeského folklorního sdružení (JFoS) jednali 8.9. 2019 o okruzích přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ s rakouskými partnery v Groß Gerungs.
Účastníci diskutovali připravované projektové aktivity JFoS, které přispívají k rozvoji lidových tradic a ukazují spolupráci přeshraničních regionů.
Hlavní témata jednání: - Spolupráce na kolokviu (19.10. 2019 v Hotelu Zvíkov)
- Spolupráce v rámci výstavy a vernisáže na Krajském úřadu Jihočeského kraje (6.11. 2019 v Českých Budějovicích)
- Spolupráce na kulturní akci (16.11. 2019 v městě Milevsku)
- Spolupráce při vydávání prezentačních publikací (Lidové zvyky, lidové kroje, zpěvník lidových písní)

Účastníci jednání / Teilnehmer
Milan Škoch, JFoS
Tereza Kadlecová, JFoS
Hermína Mocová, Jihočeské kraj
Andreas Teufl, Volkskultur Niederösterreich

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: archiv JFoS