Jednání projektových partnerů v hornorakouském Gutau

Zástupci Jihočeského folklorního sdružení jednali 2. července 2019 v hornorakouském Gutau s partnery společného přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskulturr AT-CZ.
Setkání proběhlo v Muzeu modrotisku, kde byli hosté z jižních Čech provedeni expozicemi, seznámeni se starobylou modrotiskovou technologií a v dílně jim byla představena i praktická ukázka barvení látek. Předseda Jihočeského folklorního sdružení (JFoS) Milan Škoch pořizoval z expozic muzea fotodokumentaci, která bude součástí ukázek prezentace lidových řemesel partnerů projektu v mobilní aplikaci JFoS.
Do muzea modrotisku přivezli jihočeští zástupci i několik propagačních panelů, které prezentují například lidové kroje, zvyky a také expozice Domu regionů a dětských folklorních tradic, které JFoS v rámci zmíněného projektu vybudovalo.
Tato aktivita je součástí přeshraničního projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“, na němž Jihočeské folklorní sdružení spolupracuje s Krajem Vysočina, Muzeem Vysočiny Třebíč, Volkskultur Niederösterreich, Marktgemeinde Gutau, Verein Färbermuseum Gutau.

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z jednání

Účastníci jednání v Gutau:
Milan Škoch, Jihočeské folklorní sdružení
Pavla Škochová, Jihočeské folklorní sdružení
Hermína Mocová, Jihočeský kraj
Alfred Atteneder, Färbermuzeum Gutau
Inge Atteneder, Färbermuzeum Gutau