Další rakouská návštěva v Domu regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově


Ve středu 12. června 2019 navštívili Dům regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově hosté z Horního Rakouska, přesněji pedagogové z Neue Mittelschule Bad Zell. Hosty doprovodil Libor Mandovec, ředitel místní školy se svou zástupkyní a dalšími kolegyněmi, neboť obě tato školská zařízení dlouhodobě spolupracují. Všechny přítomné provedl Domem regionů a jeho expozicemi, jež se nacházejí v přízemí barokní kovářovské fary, Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení (JFoS).
Právě JFoS Dům regionů realizuje v rámci přeshraničního projektu Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ. Zaměření většiny aktivit projektu je právě na děti a mládež a tak všichni hosté se zájmem vyslechli komentář a prohlédli si výstavní panely s fotodokumentací z proběhlých kulturních akcí, expozice lidových krojů, zvyků, kovářského řemesla a další zajímavosti.

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, společné foto s hosty, momentky