Předseda Jihočeského folklorního sdružení v Linci


Předseda JFoS Milan Škoch se na pozvání hejtmanky Ivany Stráské a zemského hejtmana Thomase Stelzera zúčastnil 17. května slavnostní akce v budově Zemského úřadu Horního Rakouska v Linci. Tento slavnostní akt byl uspořádán k 30. výročí pádu železné opony a 15-ti let vstupu České republiky do Evropské unie.
Zaplněný sál hostů z Rakouska a Jihočeského kraje vyslechl zajímavá vystoupení, která popisovala rozvoj vzájemných vztahů sousedních regionů. Nechyběla ani velkoplošná projekce úspěšných přeshraničních aktivit, kde kromě jiného byl představen i projekt JFoS - Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ.
Je velice potěšující, že uvedený projekt Lidové kultura je společně s dalšími prezentován i prostřednictvím výstavního panelu v budově Zemského úřadu. Zájemci o lidové tradice se tak mohou dozvědět o aktivitě našeho sdružení, která rozvíjí spolupráci v oblasti folkloru.

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z akce