JFoS v Linci

Jihočeské folklorní sdružení se představilo v hornorakouském Linci
Jihočeské folklorní sdružení (JFoS) se v rámci spolupráce se strategickými partnery přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ, tj. Jihočeským krajem a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu představilo v hornorakouském Linci, kde proběhla ve dnech 16. 5. - 18. 5. 2019 kulturní akce s názvem „Jižní Čechy hostem v Linci“.
Jihočeské folklorní sdružení v rámci této významné události prezentovalo hned první den a to v pátek 16. května na hlavním pódiu kroje všech národopisných oblastí jižních Čech. Blata-soubor Javoráček, Doudlebsko-soubor Doudlebánek, Kozácko-Kovářovskétradice.cz, Prácheňsko-soubor Prácheňáček. JFoS také představilo výstavní panely, kde kromě jiného nechyběl ani rollup Domu regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově i nejrůznější tištěné materiály. Po prezentaci krojů následovalo slavnostní zahájení a zdravice Ivany Stráské-hejtmanky Jihočeského kraje, Thomase Stelzera-zemského hejtmana Horního Rakouska a dalších představitelů.
16. 5. - 18. 5. 2019: Jihočeské folklorní sdružení doporučilo na uvedenou kulturní akci v Linci nejen své členské soubory Kovářovan, Malý Furiant, ale i lidové kapely Šumavskou osmičku či Podhoranku. Samozřejmě vystoupily i další kolektivy JFoS a to Prácheňský soubor písní a tanců Strakonice, folklorní soubor Javor, folklorní soubor Javoráček, Soběslavská chasa mladá ze Soběslavi.
Předseda JFoS Milan Škoch se také na pozvání hejtmanky Ivany Stráské a zemského hejtmana Thomase Stelzera zúčastnil 17. května slavnostní akce v budově Zemského úřadu Horního Rakouska v Linci. Tento slavnostní akt byl uspořádán k 30. výročí pádu železné opony a 15-ti let vstupu České republiky do Evropské unie.
Zaplněný sál hostů z Rakouska a Jihočeského kraje vyslechl zajímavá vystoupení, která popisovala rozvoj vzájemných vztahů sousedních regionů. Nechyběla ani velkoplošná projekce úspěšných přeshraničních aktivit, kde kromě jiného byl představen i projekt JFoS - Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ.
Je velice potěšující, že uvedený projekt Lidové kultura je společně s dalšími prezentován i prostřednictvím výstavního panelu v budově Zemského úřadu. Zájemci o lidové tradice se tak mohou dozvědět o aktivitě našeho sdružení, která rozvíjí spolupráci v oblasti folkloru.

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z akce