Jednání projektových partnerů

Jednání projektových partnerů v Domu regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově
Předseda Jihočeského folklorního sdružení (JFoS) Milan Škoch se v rámci přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ, sešel v pátek 10. května 2019 se zástupcem partnerské rakouské organizace Volkskultur Niederösterreich Andreasem Teuflem a také Hermínou Mocovou z Krajského úřadu Jihočeského kraje.
Před společným setkáním v Domu regionů se všichni účastnili Kulturní akce uvedeného projektu v městě Milevsku, která byla věnována dětským folklorním souborům.
Při následném jednání v Kovářově Andreas Teufl velice kladně hodnotil vysokou úroveň a krojovou pestrost vystupujících na uvedené kulturní akci. Dále se diskutovalo o připravovaném společném tanečním pořadu i plánovaném dalším setkání všech partnerů projektu v rakouském Ziesdorfu.
Předseda JFoS hosty provedl expozicemi Domu regionů a dětských folklorních tradic, které jsou umístěny v přízemních prostorách kovářovské barokní fary.

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z Domu regionů