Milevsko 2019 Hlavní pořady Kulturní akce

V Domě kultury v Milevsku proběhly hlavní programy Kulturní akce přeshraničního projektu Lidová kultura - Volkskultur AT-CZ
Město Milevsko hostilo v pátek 10. května Kulturní akci přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ, „Dětské folklorní soubory jako hosté Festivalu 2019 / 23. Setkání dětských jihočeských folklorních souborů“.
Cílem projektu je rozvíjení spolupráce v oblasti lidových tradic mezi zapojenými institucemi i organizacemi, a tak se na jevišti Domu kultury představily soubory nejen z jižních Čech, ale také host z Kraje Vysočina a zástupce rakouských partnerů.
To nejlepší ze svých programů uvedl Kovářovánek z Kovářova / Javoráček z Lomnice nad Lužnicí / Kamínek ze Žďáru nad Sázavou-Kraj Vysočina / Doudlebánek z Doudleb / Bárováček z Českých Budějovic / Bystřina ze Zlivi / Malý Furiant z Českých Budějovic. Rakouskou stranu a organizaci Volkskultur Niederösterreich zastupoval Andreas Teufl, který velice kladně hodnotil vysokou úroveň a krojovou pestrost vystupujících. Zdůraznil potřebnost spolupráce a svou návštěvu v Milevsku označil jako inspirativní pro další rozvoj vzájemných vztahů.
V průběhu dne probíhaly též řemeslné dílny, a tak zájemci o kreativní tvorbu mohli zdobit perníčky, vyrábět z papíru, sledovat ukázky drátování či práci se sklem. Nechyběla nabídka zajímavých propagačních materiálů Jihočeského folklorního sdružení.
Pro děti byla připravena i taneční dílna, kdy vedoucí jednotlivých souborů vedli výuku lidových tanců, do které se zapojily všechny folklorní kolektivy. Vedoucí také na společném semináři rozebírali jednotlivá vystoupení s odbornou porotou, kterou na akci delegoval Národní ústav lidové kultury ve Strážnici.
V rámci páteční kulturní akce se uskutečnilo jednání Andrease Teufla, Milana Škocha-předsedy Jihočeského folklorního sdružení a Hermíny Mocové-zástupkyně Jihočeského Kraje v Domu regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově. Přítomní si kromě dalšího prohlédli prostory a expozice Domu regionů, který Jihočeské folklorní sdružení buduje v rámci zmíněného přeshraničního projektu.

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, foto z akce