Jihočeské folklorní sdružení a další spolupráce s rakouskými partnery


Na základě spolupráce Jihočeského folklorního sdružení (JFoS) a Volkskultur Niederösterreich se uskutečnila návštěva a vystoupení členského souboru JFoS - Mladé dudácké muziky v Domu regionů v městě Krems-Stein, a to v pátek 26.4. 2019.
Tato aktivita je součástí dlouhodobého partnerství obou uvedených organizací, které se datuje od roku 2005, ale také současné spolupráce na přeshraničním projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ.

Níže uvádím vyjádření vedoucího Mladé dudácké muziky, Patrika Řediny.
Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení

V pátek jsme koncertovali v rakouském Kremsu. Haus der Regionen komentuje večer jako nezapomenutelný a stejný dojem mají také hudebníci Mladé dudácké muziky.
Za 13 let existence jsme neodehráli tak divácky úspěšné vystoupení. Důkazem byly dlouho neustávající ovace rakouských posluchačů, plno prodaných CD a pochvalné komentáře ihned po koncertu. 90 minutový koncert jsme zpestřili tancem, famfrnochem i vozembouchem. Zazněly dudy v několika laděních, včetně sběratelsky jedinečných a historických kousků našeho kapelníka, tedy dechové dudy z konce 18. století a mollové dudy s čertovskou hlavou.
Těšíme se na další přiležitost zavézt kousek jihočeské kultury do Kremsu a děkujeme Jihočeskému folklornímu sdružení za zprostředkování kontaktu.

Foto: archiv Volkskultur Niederösterreich