Jihočeské folklorní sdružení mělo svého zástupce na workshopu v RakouskuV neděli 7. dubna 2019 v rámci přeshraničního projektu proběhl v rakouském Krems-Steinu workshop se zaměřením na dětský lidový tanec. Jihočeské folklorní sdružení na tuto akci delegovalo soubor Dubínek, který vzorně reprezentoval náš kraj.
Jednalo se o společný nácvik tanců dětí z Jihočeského kraje, Kraje Vysočina a Rakouska, které budou následně prezentovat v rámci plánovaných kulturních vystoupení.

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení

Níže zpráva Andrey Lacinové, vedoucí souboru Dubínek:
Dětský folklorní soubor Dubínek ze Sezimova Ústí získal příležitost zúčastnit se akce přeshraničního projektu s názvem Lidová kultura/Volkskultur AT – CZ. 7. dubna jsme se rozjeli do rakouského města Krems an der Donau, kde nás čekalo setkání s našimi rakouskými kamarády i přáteli z Horácka. Celý den byl věnován výuce tanců. Rakouští kamarádi nás naučili jejich tance, které jsou převážně dvoudobé s častým rozmanitým tleskáním. My jsme je na oplátku naučili tance jihočeské. Ukázalo se, že česká polka, řezanka i rejdovačka není pro naše rakouské kamarády žádný problém. Všechny tance jsme se snažili naučit tak, abychom je společně mohli předvést 2. června na festivalu v rakouském městečku Waidhofen an der Thaya a také v září na Bramborobraní v Třebíči.
Byla to nádherná akce a my se těšíme na další setkání.


Foto: Andrea Lacinová, momentky z akce