Pozvánka na kulturní akci - Živá lidová kultura - dětský lidový zpěv

Pozvánka na kulturní akci - Živá lidová kultura - dětský lidový zpěv
Hotel Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí 23. března 2019

pořádá Jihočeské folklorní sdružení - JFoS v rámci přeshraničního projektu
Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
program: změna programu vyhrazena

12.30 – 13.30 - Zkoušky zpěváků
14.00 – 16.00 - Jihočeský zpěváček 2019
16.15 – 16.30 - Vyhlášení výsledků, předání ocenění, foto zpěváků
16.30 – 17.00 - Seminář vedoucích s odbornou porotou
12.00 – 17.00 - Doprovodný program - tvůrčí dílny pro děti - výroba se skla, drátování, zdobení perníčků, kreativní tvorba z papíru, nabídka propagačních materiálů Jihočeského folklorního sdružení

Kulturní akce, březen 2019

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, leták akce