Jednání projektových partnerů v Českých Budějovicích

Zpět

V sobotu 16. února 2019 se uskutečnilo v Hotelu Malý Pivovar v Českých Budějovicích jednání partnerů přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT - CZ. Na setkání byly projednány plánované aktuální kulturní aktivity a nová mobilní aplikace Jihočeského folklorního sdružení, dále připravované kulturní akce Kraje Vysočina a Muzea Vysočiny Třebíč.
Důležitým bodem byla ale zejména diskuse a přípravy workschopu, který plánuje partnerská rakouská organizace Volkskultur Niederösterreich. V rámci této projektové aktivity je zahrnut nácvik společných tanců dětských folklorních kolektivů z Rakouska, Kraje Vysočiny a Jihočeského kraje. Výsledný nacvičený kulturní program bude následně prezentován při folklorních akcích jak v Rakousku, tak České republice. Tato aktivita je součástí přeshraničního projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“, na němž Jihočeské folklorní sdružení spolupracuje s Krajem Vysočina, Muzeem Vysočiny Třebíč, Volkskultur Niederösterreich, Marktgemeinde Gutau, Verein Fabermuseum Gutau. Strategičtí partneři projektu jsou: Jihočeský kraj, Centrála cestovního ruchu Jihočeského kraje, Vysočina tourism, Forum Volkskultur OÖ, Weinvierteler Museumsdorf Niedersulz a Horácké folklorní sdružení.

Účastníci jednání:
Milan Škoch, Jihočeské folklorní sdružení
Pavla Škochová, Kovářovskétradice.cz
Hermína Mocová, Jihočeský kraj
Jaroslav Martínek, Muzeum Vysočiny Třebíč
Milena Petz, Muzeum Vysočiny Třebíč
Andreas Teufl, Volkskultur NÖ
Franz Steininger, Volkskultur NÖ
Martina Gebhard, Volkskultur NÖ

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z akce