Za lidovými tradicemi se sousedy - Přehled aktivit

Zpět

2009 – 2010
Vedoucí partner projektu: Jihočeské folklorní sdružení
Projektový partner: Volkskultur Niederösterreich

Projekt je podpořen Jihočeským krajem a Obcí Kovářov

Projekt je zaměřen na oblast lidové kultury a spolupráci partnerů s cílem přiblížit nejširší veřejnosti živoucí tradice v Jihočeském kraji a Dolním Rakousku. Jedním z nejdůležitějších prvků daného projektu je fakt, že spolupráce není zaměřena na zakonzervování současného stavu, ale že aktivně zapojuje konkrétní jednotlivce či skupiny sdružované ve folklorních souborech nebo v hudebních i pěveckých sborech do rozvoje regionálních a národních tradic. Projekt tak nenahraditelným způsobem může přispívat k uvědomování si tradičních kulturních hodnot všemi věkovými kategoriemi, neboť právě děti, střední i nejstarší generace se na obou stranách hranice lidové kultuře věnují a snaží se o udržování a především rozvoj kulturního dědictví svých zemí.

Jihočeské folklorní sdružení
JFoS bylo založeno v roce 2001. Sdružuje 600 aktivních zpěváků, tanečníků a muzikantů ve 21 dětských i dospělých folklorních souborech. Prezentuje folklorní aktivity ze všech národopisných oblastí Jihočeského kraje. Pořádá i spolupořádá řadu folklorních festivalů, lidových slavností a seminářů, vydává Kalendář akcí JFoS a další materiály prezentující jeho bohatou činnost. JFoS je členem Folklorního sdružení České republiky, spolupracuje s Jihočeským krajem, Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici a dalšími organizacemi a institucemi. Sdružení úspěšně rozvíjí i zahraniční vztahy a ve spolupráci s dolnorakouským partnerským sdružením Volkskultur Niederösterreich je nositelem projektu „Vytvoření sítě Jihočeského folklorního sdružení v návaznosti na Dolní Rakousko" a projektu „Za lidovými tradicemi se sousedy". Sídlem sdružení je Obec Kovářov-Vesnice roku ČR 2004, kde se nachází jeho krajská kancelář a nově zbudované Česko-rakouské centrum rozvoje lidových tradic.

Jihočeské folklorní sdružení
Kovářov 3, 398 55
Tel.: 382 594 106, 604 692 062
E-mail: milan.skoch @tiscali.cz
www.jfos.cz

Volkskultur Niederösterreich
Byla založena před více než 50 lety jako Zemský svaz krojů a domovských spolků Dolního Rakouska a patří k nejdůležitějším kulturním zařízením země. Pečuje o různé regionální projekty ve všech zemských čtvrtích Dolního Rakouska. Mimo to prezentuje Volkskultur Niederösterreich evropskou regionální kulturu v „Domě regionů" (Haus der Regionen) v Krems-Steinu a je poradenskou institucí pro více než 700 dolnorakouských muzeí. Brandlhof v Radlbrunnu slouží jako vzdělávací místo pro odborníky z muzeí a je centrem, kde se pořádají akce. Nejdůležitější dokumentační a servisní místo pro lidovou hudbu v Dolním Rakousku je Archiv lidových písní Volkskultur Niederösterreich v St. Pöltenu (NÖ Volksliedarchiv).

Volkskultur Niederösterreich
Donaulände 56, 3504 Krems-Stein
Tel.: 02732 85015
Fax: 02732 85015 27
office@volkskulturnoe.at
www.volkskulturnoe.at

Soubory Jihočeského folklorního sdružení zapojené do projektu:
Malý Furiant z Českých Budějovic
Doudleban z Doudleb
Bárováček z Českých Budějovic
Javor z Lomnice nad Lužnicí
Javoráček z Lomnice nad Lužnicí
Kovářovan z Kovářova
Kovářovánek z Kovářova
Blaťácký soubor ze Ševětína
Blaťáček ze Ševětína
Libín z Prachatic
Libín-S z Prachatic
Dětský Soumrak z Koutů
Soběslavská chasa mladá ze Soběslavi
Šumaváček z Prachatic
Netradiční kapela Duha z Ratají
Radost z Kamenného Újezda
Furiant z Českých Budějovic
Mladá dudácká kapela ze Strakonic
Písečan z Písku
Prácheňský soubor ze Strakonic
Prácheňáček ze Strakonic
Soumrak z Koutů

Soubor z kraje Vysočina
Podjavořičan z Telče

Soubory Volkskultur Niederösterreich zapojené do projektu:
Weana Bleamerln
D´Haselbacher Volkstanzgruppe
Volkstanzgruppe Wagram ob der Traisen
Seniorenvolkstanzgruppe Steinakirchen am Forst
Heimat- und Trachtenverein Hofstetten-Grünau
Heimat- und Trachtenverein D´Trefflingtaler Schuhplattler aus Seitenstetten
Wachauer Trachten- und Heimatverein Krems-Stein
Vokalensemble Pressbaum
Wachauer Goldhauben- und Trachtenmuseum (Familie Kristament)
Volkstanzgruppe Teufelstein-Perchtoldsdorf
Volkstanzgruppe der Landjugend Jahrings
Wienerwald Viergesang
Volkstanz- und Plattlergruppe Loosdorf
Geroldinger Blos
Tannberger Viergesang
Singkreis Kottes
Blasmusik Kottes
zástupci souboru Albrechtsberg
Rosenburg-Mold
Seniorentanzgruppe Schönberg
Dross
Jugendkapelle Schweiggers

Za lidovými tradicemi se sousedy - shrnutí realizovaných aktivit projektu
Založení Česko-rakouského centra rozvoje lidových tradic
úprava prostor
nájem prostor
vybavení inventářem
vybavení materiálem odborného charakteru
otevření Česko-rakouského centra rozvoje lidových tradic 21.05.2010

Partnerská spolupráce na odborných seminářích
seminář - Oblast rozvoje spolupráce při kulturních akcích vzájemného poznávání - České Budějovice - 20.2.2009
seminář - Oblast vokálního projevu dětského interpreta - Zvíkovské Podhradí - 28.3. 2009
seminář - Oblast choreografie dětského interpreta - Kovářov - 29.5. 2009
seminář - Příprava akce Den jihočeského a dolnorakouského folkloru- Borovany - 15.6. 2009
seminář - Pracovní - Krems-Stein - 15.10.2009
seminář - Pracovní - České Budějovice - 26.10.2009
seminář - Pracovní - Hotel Zvíkov - 31.10.2009
seminář - Pracovní - Pivovarský dvůr Zvíkov - 01.11.2009
seminář - Pracovní - Kovářov - 07.11.2009
seminář - Akce vzájemného poznávání - Praha - 13.02.2010
seminář - Vokální projev dětského interpreta - Zvíkovské Podhradí - 27.03.2010
seminář - Akce vzájemného poznávání - Schönberg am Kamp - 10.04.2010
seminář - Choreografie dospělého interpreta - Lomnice nad Lužnicí - 05.06.2010
seminář - Oblast krojové úpravy - Lomnice nad Lužnicí - 29.06.2010
seminář - Oblast krojové úpravy - Doudleby - 11.09. 2010
seminář - Pracovní - Zvíkovské Podhradí 30.10. 2010
seminář - Pracovní - Kovářov 6.11. 2010
seminář - Oblast instrumentálního projevu interpreta - listopad 2010

Jarní setkání s písničkou
21.05. - 22.05.2010 Jarní setkání s písničkou - Kovářov

Partnerská spolupráce na dnech lidové kultury
- 11.07. 2009 Den jihočeského a dolnorakouského folkloru - Borovany
- 31.10. 2009 Posvícenské setkání - Hotel Zvíkov, Zvíkovské Podhradí
- 17.07. 2010 Den Jihočeského kraje - Jižní Čechy poznávají Dolní Rakousko - Schönberg am Kamp
30.10. 2010 Posvícenské setkání - Pivovarský dvůr Zvíkov, Zvíkovské Podhradí

Dny jihočeské a dolnorakouské lidové kultury
07.08. 2010 - Den jihočeské a dolnorakouské lidové kultury - České Budějovice
26.08 - 02.09. 2010 - Dny jihočeské a dolnorakouské lidové kultury - České Budějovice
20.11 - 21.11. 2010 Dny jihočeské a dolnorakouské lidové kultury - Praha
Prosinec 2010 Dny jihočeské a dolnorakouské lidové kultury - Kovářov, České Budějovice

Partnerská spolupráce na akcích vzájemného poznávání
- 01.05. 2009 Krems - Stein
- 18.05. 2009 Horn
- 06.06. 2009 Pöggstall
- 14.06. 2009 Tulln
- 14.06. 2009 Tulln
- 27.06. 2009 Lomnice nad Lužnicí
- 19.07. 2009 Raabs
- 01.08. 2009 České Budějovice
- 22.08. 2009 Písek
- 23.08. 2009 Arnsdorf
- 05.09. 2009 Ševětín
- 12.09. 2009 Doudleby
- 29.05.2010 Retz
- 30.05.2010 Krems-Stein
- 04.07.2010 Gutenbrunn
- 08.08. 2010 Edelhof
- 21.08. 2010 Písek

Provozní náklady projektu
- mzda manažera projektu
- mzda finančního manažera projektu
- internet, poštovné, CP
- kancelářské potřeby
- tlumočnické práce
- DPP

Publicita projektu
- propagační leták, Seminář k oblasti vokálního projevu dětského interpreta
- propagační DVD, Seminář k oblasti vokálního projevu dětského interpreta
- propagační leták, Den jihočeského a dolnorakouského folkloru v Borovanech
- propagační DVD, Den jihočeského a dolnorakouského folkloru v Borovanech
- prezentační desky
- propagační skládačka
- prezentační leták, Seminář k oblasti vokálního projevu dětského interpreta
- prezentační leták, Jarní setkání s písničkou
- prezentační leták, Seminář k oblasti choreografie dospělého interpreta
- prezentační leták, Den jihočeské a dolnorakouské lidové kultury
- prezentační leták, Seminář k oblasti krojové úpravy
- tiskové zprávy o aktivitách projektu v rámci ČR i Dolního Rakouska
- tiskové zprávy o aktivitách projektu médiím
- aktuální informace o aktivitách projektu na www.jfos.cz
- uveřejnění informací o průběhu projektu v časopise Folklor
- uveřejnění informací o průběhu projektu v časopisu Schaufenster-Volkskultur
- knížečka - Den Jihočeského kraje
- knížečka - Česko-rakouské centrum rozvoje lidových tradic
- pohledy

Výstupy projektu
- DVD akce Den jihočeského a dolnorakouského folkloru
- taneční a hudební manuál - Kovářská
- DVD akce Posvícenské setkání 2009
- DVD akce Posvícenské setkání 2010
- publikace Kalendář akcí Za folklorem se sousedy 2010
- prezentační leták CZ - Česko-rakouského Centra
- prezentační leták CZ/NJ - Česko-rakouského Centra
- taneční a hudební manuál - Sousedská
- DVD akce Jarní setkání s písničkou 2009
- DVD akce Jarní setkání s písničkou 2010
- prezentační dárková krabička
- DVD akce Den Jihočeského kraje
- DVD akce Den jihočeské a dolnorakouské lidové kultury
- stolní kalendář
- publikace Kalendář akcí Za folklorem se sousedy 2011
- propagační CD vybraných akcí projektu
- DVD za krásou lidových krojů
- hudební manuál CD Na posvícení
- www stránky