Další jednání o společném projektu

Zpět

25.02.2011

22. února 2011 proběhlo v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje další plánované jednání k přípravě příhraničního projektu Jihočeského folklorního sdružení „Společně za folklorními tradicemi“.
Jednání bylo zahájeno v 10 hodin, kdy všechny přítomné uvítal předseda JFoS-Milan Škoch a po něm též člen Rady Jihočeského kraje-František Štangl. Ten, kromě dalšího, ocenil aktivity JFoS, dlouhodobé partnerství s dolnorakouským sdružením a zájem rozšířit příhraniční spolupráci o Horní Rakousko. Zdůraznil podporu Jihočeského kraje, jenž je, mimo jiného, vyjádřena i schváleným příspěvkem na kofinancování projednávaného projektu.
Následně pokračovala diskuse všech zainteresovaných partnerů z Jihočeského kraje, Dolního i Horního Rakouska ke konkrétní náplni společné spolupráce. Jednatel ze společnosti Silva Nortica-Pavel Hložek také diskutoval s přítomnými o správném zpracování žádosti, dodání všech potřebných příloh a dalších náležitostech. Komunikaci mezi přítomnými tradičně brilantně zprostředkovávala Hermína Mocová, jež s Jihočeským folklorním sdružením dlouhodobě spolupracuje.
Po oficiálním jednání se všichni sešli na společném obědě, kde pokračovala neformální diskuse o projektu i dalších tématech.   

Účastníci jednání:
JFoS: Milan Škoch
JFF Kovářov: Pavla Škochová
Jihočeský kraj: František Štangl, Hermína Mocová
Silva Nortica: Pavel Hložek
Dolní Rakousko: Verena Hofstetter, Volkskultur Niederösterreich
Horní Rakousko: Herbert Scheiböck, prezident Hornorakouského fóra;  Rudolf  Birnbaumer, zástupce předsedy Zemského spolku  Heimat- und Trachtenvereinigungen OÖ.; Günther Kreutler, Svaz (jednota) Trachtenvereine (krojové spolky) Linec a okolí (regionální a zemský svaz) ; Helmut Lüttge Svaz (jednota) Trachtenvereine (krojové spolky) Linec a okolí  (regionální a zemský svaz); Ingo Günther Radhuber Svaz (jednota) Trachtenvereine (krojové spolky) Linec a okolí  (regionální svaz); Hubert Igelsböck a Dr. Alexander Jalkotzy Ředitelství pro kulturu/institut pro umění a lidovou kulturu.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z jednání