JFoS se prezentovalo na Národním krojovém plesu FoS ČR

Zpět

05.02.2012

5. února 2011 se uskutečnil v TOP HOTELU v Praze již XIII. Národní krojový ples Folklorního sdružení České republiky. Pro návštěvníky byl připraven bohatý kulturní program, kterého se zúčastnili nejen folklorní soubory z celé České republiky, ale také mnohé zahraniční delegace.
Mezi nimi byli i hosté Jihočeského folklorního sdružení  z Dolního Rakouska, zastupující partnerskou organizaci Volkskultur Niederösterreich, se kterou JFoS dlouhodobě spolupracuje. Ještě než začalo plesové dění, sešli se představitelé JFoS, Jihočeského kraje a dolnorakouští hosté při semináři. Na něm projednali okruhy uskutečněných společných příhraničních projektů a přípravu projektu nového na období let 2011 – 2013 s názvem „Společně za folklorními tradicemi“.
Jihočeské folklorní sdružení se na plese prezentovalo také výstavou „Za lidovými tradicemi se sousedy“, která mapuje již zmíněnou příhraniční spolupráci v oblasti lidových tradic. Zástupci z jihu Čech přivezli i bohatou nabídku prezentačních materiálů, perníčků i ochutnávku koláčů a preclíků, jež nabízeli u svého propagačního stánku. Členové některých souborů JFoS se zúčastnili při zahájení plesu slavnostního nástupu a poté se již společně se všemi hosty dobře bavili.
Chtěl bych poděkovat Folklornímu sdružení ČR za spolupráci při organizaci návštěvy našich dolnorakouských přátel, kterým se na plesu velmi líbilo a pochvalně se vyjadřovali k jeho vysoké úrovni. 
  
Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z akce