Příprava společného projektu 2011 - 2013

Zpět

25.01.2011

21. ledna 2011 proběhlo další plánované jednání k přípravě příhraničního projektu „Společně za folklorními tradicemi“ a to na Krajském úřadě Jihočeského kraje.
Účastníky semináře byli zástupci Jihočeského folklorního sdružení, dolnorakouské organizace Volkskultur Niederösterreich, hornorakouského Svazu Heimat a Trachtenvereine Linz a okolí a Jihočeského kraje.
Jednání bylo zahájeno v zasedací místnosti krajského úřadu od 10 hodin, kdy v úvodu všechny přítomné uvítal František Štangl-člen Rady Jihočeského kraje a předal přítomným pamětní minci vydanou u příležitosti oslav Rožmberského roku. Ocenil dlouholetou spolupráci JFoS a Volkskultur Niederösterreich v oblasti rozvoje lidových tradic a vyjádřil přesvědčení, že partnerství bude pokračovat i s novým hornorakouským sdružením.
Dále pokračovala diskuse všech přítomných. Milan Škoch-předseda JFoS, kromě jiného, shrnul dosavadní spolupráci na příhraničních projektech „Vytvoření sítě JFoS v návaznosti na Dolní Rakousko“ a „Za lidovými tradicemi se sousedy“. Následně byla projednávána konkrétní náplň nově připravovaného projektu „Společně za folklorními tradicemi“, jeho časový plán, finanční zapojení jednotlivých partnerů, výstupy publicity a další.  
Součástí setkání byla i prohlídka výstavy JFoS, jenž byla instalována na krajském úřadě a ukazuje obrazově i textově právě jeden z příhraničních projektů. Poté následoval společný oběd, kde pokračovalo jednání a všichni přítomní vyjádřili velký zájem na spolupráci a dohodli se, že učiní všechny kroky, aby plánovaný projekt včas předložili ke schválení.  

Účastníci jednání:
JFoS: Milan Škoch
Jihočeský kraj: František Štangl, Hermína Mocová
Volkskultur Niederösterreich: Rupert Klein, Verena Hofstetter
Svaz Heimat a Trachtenvereine Linz a okolí: Günther Kreutler, Ingo Güner Radhuber, Helmut Lüttge

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdruženíFoto: Milan Škoch, momentky z jednání