Propozice - Jihočeský zpěváček 2011

Zpět

20.01.2011

Propozice

Jihočeský zpěváček 2011
pod záštitou
Františka Štangla, člena Rady Jihočeského kraje

pořádá: Jihočeské folklorní sdružení
ve spolupráci: s Folklorním sdružením ČR – vyhlašovatelem celostátní soutěže Zpěváček,
Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Jihočeským folklorním souborem Kovářovan, Hotelem Zvíkov, Jihočeským krajem.


TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ: sobota 26. března 2011 – Hotel Zvíkov, Zvíkovské Podhradí


ZÁMĚR:
Jihočeské folklorní sdružení ve spolupráci s dalšími partnery připravuje dětskou pěveckou soutěž s názvem Jihočeský zpěváček 2011.
Lidové písně neodmyslitelně patří k našemu kulturnímu dědictví a proto je třeba pečovat        o jejich udržování. Folklorní soubory Jihočeského folklorního sdružení vychovávají ve svých řadách velké množství dětských tanečníků, muzikantů a zpěváků.
Právě těmto zpěvákům je určen projekt, který si klade za cíl nabídnout možnost porovnání pěvecké vyspělosti jednotlivých zástupců jihočeských souborů.
Dalším důležitým prvkem soutěže je vybrat nejlepší zpěváky, kteří by reprezentovali Jihočeský kraj na celostátní soutěži lidových písní Zpěváček 2011 ve Velkých Losinách.

Projekt Jihočeský zpěváček 2011 tak může přispět k šíření dobrého jména Jihočeského kraje na celonárodní soutěži, stejně jako v minulých letech.


Milan Škoch
předseda JFoSPODMÍNKY SOUTĚŽE:

-    max. 2 děti za členský soubor JFoS - přihlásit se mohou i nečlenové JFoS - účastnický poplatek 500,-Kč/dítě
-    věk 10 – 15 let (ročníky 1996 - 2001)
-    účastnický poplatek členů JFoS 50,- Kč/dítě
-    repertoár – 2 jihočeské lidové písně – táhlá, rytmická
-    od každé písně zazpívat minimálně 2 sloky
-    1 píseň bez hudebního doprovodu, 1 píseň s hudebním doprovodem
-    hudební doprovod si zajistí vysílající soubor (harmonika, housle, apod.)
-    vystoupení zpěváčka a hudebního doprovodu v kroji
-    všichni zpěváčci budou oceněni drobným dárkem za účast v soutěži
-    zpěváček na 1. – 3. místě postupuje do celostátní soutěže
-    celostátní soutěž Zpěváček 2011 ve Velkých Losinách se uskuteční 13. – 15. 5. 2011

Při hodnocení budou odbornou porotou sledována především následující kritéria:

-    výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta
-    hlasové a intonační schopnosti
-    zvládnutí regionálního stylu a dodržení dialektu
-    hlasová a intonační přesnost a připravenost
-    výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu
-    schopnost spolupráce a kontakt s doprovodnou hudbou


Pořadatel zajišťuje:

-    příspěvek na dopravu účastníků (bude upřesněno v konečných propozicích)
-    večeře pro účastníky ( jen soutěžící zpěváčci)
-    večeře pro doprovod – JFoS zajišťuje slevu, možno objednat večeři 50,-/osoba
-    nápoje pro zpěváčky
-    ceny pro soutěžící zpěváčky
-    odbornou porotu

PROGRAM:  sobota 26. března, změna programu vyhrazena

12.00                    Příjezd účastníků – prezence
12.30 – 13.30    Zkoušky soutěžících a příprava na soutěž 
14.00 – 15.15    Jihočeský zpěváček 2011 – soutěž
15.15 – 16.00     Hodnocení, vyhlášení výsledků soutěže, předání ocenění   

16.00 – 17.00    Dětská diskotéka, hry a soutěže pro děti
16.00 – 17.00    Seminář pro vedoucí
17.00 – 18.00    Občerstvení, odjezd domů

změna programu vyhrazena

Termín uzávěrky přihlášek:  10. února 2011


Přihlášky zasílejte na adresu:
Jihočeské folklorní sdružení
Kovářov 3, 398 55
e-mail: milan.skoch@tiscali.cz

Přihlášeným souborům budou zaslány přesné propozice před konáním soutěže.Závazná přihláška

Jihočeský zpěváček 2011
sobota 26. března 2011 – Hotel Zvíkov, Zvíkovské Podhradí

Název souboru: ..........................................................................................................................

Jméno a adresa vedoucího: .......................................................................................................

PSČ: ...........................................................................................................................................

Telefon: ......................................................................................................................................

E-mail: ……….............................................................................................................................

Počet osob doprovodu: ……………………………………………..………...………………………

Objednávka večeří za zvýhodněnou cenu 50,-/osoba pro počet osob: …...…………………….. 
Jméno zpěváčka: .....................................................................................................................

věk: ................................     datum narození: ..............................


Název písně bez doprovodu .............................................................................čas: ..................

Název písně s doprovodem ..............................................................................čas: ..................

Hudební doprovod (složení nástrojů): ........................................................................................

_________________________________

Jméno zpěváčka: .....................................................................................................................

věk: ................................     datum narození: ..............................


Název písně bez doprovodu .............................................................................. čas: ................

Název písně s doprovodem ............................................................................... čas: ................

Hudební doprovod (složení nástrojů): ........................................................................................V:             dne:

..........................................
podpis vedoucího souboru