Folklorní koncert Kovářovanu

Zpět

22.12.2010

Jihočeský folklorní soubor Kovářovan potěšil příznivce lidového umění při svém folklorním koncertu „Má panenko, jak se máš“, který jeho členové předvedli divákům v sobotu 18. prosince. Na jevišti kovářovského kinosálu se od 17 hodin začaly odvíjet jednotlivé obrazy vystoupení, doplňované komentářem, jež představoval zdejší národopisnou oblast Kozácko v písních, tancích a krojích.
Diváci měli možnost shlédnout, mimo jiného, i tanec Loudavá, jenž byl na Táborsku tancem nejtypičtějším. V obrazu nazvaném Bílý čepeček vyšívaný se seznámili se zajímavostmi kozáckého ženského kroje nebo se mohli zaposlouchat do trojhlasých zpěvů ať už za doprovodu muziky či a capella.
Poslední obraz koncertu byl věnován blížícím se Vánocům a tak nechyběly krásné jihočeské koledy i závěrečná Narodil se Kristis Pán, kterou se souborem zpívalo i publikum. Dlouhotrvající potlesk i trojí „klaněčka“ dokazovaly, že koncert „Má panenko, jak se máš“ se velice líbil.
Po koncertu se konalo v klubovně souboru tradiční předvánoční posezení při dobrém jídle i pití. Členové souboru se zájmem shlédli  také v Centru lidových tradic v barokní kovářovské faře i videoprojekci dokumentu Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska, kterou vydal Národní ústav lidové kultury v roce 1993 a na němž se Kovářovan tanečně i pěvecky podílel.

manželé Milan a Pavla Škochovi
foto: Milan Škoch, momentky z koncertu