Výstava projektu JFoS "Za lidovými tradicemi se sousedy"

Zpět

22.12.2010

Dny jihočeské a dolnorakouské lidové kultury v rámci příhraničního projektu Jihočeského folklorního sdružení mají své další pokračování. Tím je prezentace společných výstupů projektu partnerských organizací a to Jihočeského folklorního sdružení a Volkskultur Niederösterreich výstavou, nesoucí název uvedeného projektu.
Výstava „Za lidovými tradicemi se sousedy“ je instalována na krajském úřadě Jihočeského kraje a zájemci o lidovou kulturu si ji mohou prohlížet od 16.12. 2010 do 15.1. 2011. Na prezentačních panelech  návštěvníci krajského úřadu shlédnou fotografie z jednotlivých kulturních akcí projektu, seminářů, z textových informací se dozvědí  něco o obou partnerských organizacích i jak uvedený projekt probíhal. Na propagačním stolku jsou dále volně k dispozici pohledy, kalendáříky, knížečky „kolibřík“ i letáčky prezentující Česko-rakouské centrum rozvoje lidových tradic v Kovářově, jež bylo v rámci projektu zbudováno.
Zahájení výstavy se uskutečnilo na krajském úřadě 16.12. 2010 a zúčastnil se jej za JFoS jeho předseda Milan Škoch, za Jihočeský kraj Hermína Mocová a Jitka Šálená a za Volkskultur Niederösterreich manažerka Verena Hofstetter.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení

Foto: Milan Škoch, momentky ze zahájení výstavy