Vánoční zpívání

Zpět

20.12.2010

Ve čtvrtek 16. prosince se v rámci zkoušky dětského folklorního souboru Kovářovánek, uskutečnil jubilejní X. ročník Vánočního zpívání, při kterém se soutěžilo o nejlépe zazpívanou koledu.
Letošní zpívání zahájila ve vánočně vyzdobené třetí třídě Pavla Škochová, která přivítala všech 13 soutěžících, diváky z řad školní družiny a představila i porotu. V ní zasedli vychovatelka školní družiny Marie Vlnová, žák třetí třídy Petr Vencl a vedoucí Kovářovánku Pavla Škochová.  
Po rozezpívání jednotliví soutěžící předstupovali před diváky, aby předvedli své pěvecké umění. A jak vše dopadlo?  Třetí místo získaly Matylda Mandovcová společně s Viktorií Mandovcovou, druhé místo si vyzpívala Daniela Kutilová a letošní prvenství porota přisoudila Markétě Švehlové.
Po rozdání medailí následovalo pro členy Kovářovánku předvánoční posezení s připraveným pohoštěním. Děti si poté společně zazpívaly několik vánočních koled, při nichž již někteří „nedočkavci“ pošilhávali po dárcích připravených pod stromečkem, na které se také záhy dostalo.

manželé Milan a Pavla Škochovi
foto: Pavla Škochová, momentky z akce