Lucky chodily v Kovářově

Zpět

20.12.2010

Další z adventních zvyků - obchůzku na sv. Lucii (svátek slaví 13. prosince) předvedly svým kamarádům v kovářovské základní škole v pátek 10. prosince děvčata ze třetí třídy a Kovářovánku. Ustrojily se do bílých šatů, na obličeje daly škrabošky, přes hlavu si přehodily velké bílé pleny a každá z Lucek se vybavila potřebnými rekvizitami – metlou, hadrem, hrnkem na kaši, kasičkou, ošatkou s dárečky i zavinutým děťátkem. Takto připravené se nejprve vydaly k dětem do druhé třídy, kam v tichosti vstoupily a po společném Pozdrav Pánbůh začaly „šmejdit“ mezi přihlížejícími a sledovaly, zda mají řádně uklizeno. Lucka s ošatkou obdarovala ty nejpořádnější a poté se slovy S Pánem Bohem všechny bíle zahalené postavy třídu opustily. Totéž se pak odehrálo i u prvňáčků a žáků třetí třídy. Lucky svoji obchůzku provedly také u paní uklízeček i kuchařek a obdržely do kasičky pár drobných mincí na kašičku pro dítě.
Obchůzka je vzpomínkou na svatou Lucii, patronku švadlen a ochránkyni proti zlé moci a čarodějnicím. Na svátek svaté Lucie se podle zvyku nesmělo příst ani drát peří. Kde se tak stalo a Lucky to zjistily, hospodyni vzaly kužel a všechno peří rozfoukaly po světnici.  Lucky také chodívaly s dlouhými dřevěnými noži, kterými hrozily rozpáráním mlsného břicha dětem, které se v době adventu nepostily.  

manželé Milan a Pavla Škochovi
foto: Milan Škoch, momentky z obchůzky