Kovářovánek s novým programem

Zpět

12.12.2010

„Advent v lidovém tónu v Kovářově“ pokračoval 4. prosince další akcí, jež přinesla divákům v prostorách barokní fary nabídku lidových řemesel (ukázku práce na hrnčířském kruhu, drátování, zdobení perníčků), ochutnávku jihočeské kuchyně a možnost prohlídky Centra lidových tradic.
Vyvrcholením akce byl ale nový program dětského folklorního souboru Kovářovánek a zpěvaček dospělého Kovářovanu. Hostem měl být ještě dolnorakouský soubor, ale musel se na poslední chvíli omluvit a proto patřilo jeviště kovářovského kinosálu od 15 hodin místním souborům.
V programu nazvaném „Mikuláš ztratil plášť aneb Koš plný překvapení“,  shlédli diváci v podání členů Kovářovánku  například hru Na čerty propojenou s tancem řezanka, nechyběly veselé písničky o zimě, žertovná scénka o bábě a čertovi, říkanky a také pěvecké vstupy zpěvaček dospělého souboru. Po tanci Kalamajka a společné písni dětí i dospělých Kolíbala bába čerta zazněla dětská říkanka: „Mikuláši, Mikuláši, sníh se na tvé vousy snáší, bílé vousy, bílý plášť, copak pro nás dneska máš?“ Dvojí zazvonění zvonečku přivolalo na jeviště Mikuláše s neposedným čertem a následovalo obdarování všech účinkujících a poté i dětských návštěvníků z publika. 
Po skončení programu vystupující děti za doprovodu maminek, tatínků, babiček a dědečků navštívili společně se zpěvačkami Kovářovanu zrekonstruované prostory barokní fary, kde Jihočeské folklorní sdružení zbudovalo v rámci příhraničního projektu „Za lidovými tradicemi se sousedy“ Centrum rozvoje lidových tradic – místo prezentace lidového umění jižních Čech a Dolního Rakouska.
Všichni si kromě hezkých kulturních zážitků odnášeli i něco dobrého na zub.  
 
manželé Milan a Pavla Škochovi
foto: Milan Škoch, momentky z akce