Valná hromada Jihočeského folklorního sdružení

Zpět

20.10.2014

V sobotu 6. listopadu se konala v krajské kanceláři v Kovářově valná hromada Jihočeského folklorního sdružení. Na valnou hromadu se sjeli zástupci členských souborů JFoS, aby projednali a zhodnotili uplynulé období a podiskutovali i o činnosti pro období další.


Jednání, kromě jiného, obsahovalo zprávu o členské základně, hospodaření, probíhajícím příhraničním projektu i připravovaném novém příhraničním projektu a nechyběla ani zpráva revizní komise. Byla též velice oceněna spolupráce s Jihočeským krajem, obcí Kovářov, Volkskultur Niederösterreich a dalšími partnery, kteří pomáhají JFoS při rozvoji lidových tradic.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení

foto: Milan Škoch, momentky z jednání valné hromady