„Za lidovými tradicemi se sousedy“

Zpět

26.11.2010


Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Posvícenské setkání 2010
v rámci projektu „Za lidovými tradicemi se sousedy“

V sobotu 30. října 2010 se uskutečnilo v Pivovarském dvoru Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí Posvícenské setkání v rámci příhraničního projektu Jihočeského folklorního sdružení a Volkskultur Niederösterreich „Za lidovými tradicemi se sousedy“.


Tuto společensko-kulturní akci navštívily členské folklorní soubory JFoS a to Javor z Lomnice nad Lužnicí, Kovářovan z Kovářova, Furiant z Českých Budějovic i dolnorakouské soubory Singkreis Kottes a dechová hudba Kottes. Mezi dalšími vystupujícími byla také dechová hudba Kovačka z Milevska a soubor Fautores Flautae z Písku.


V dopoledních hodinách se začali na akci k Pivovarském dvoru, kde již vyhrávala kapela Kovačka, sjíždět vystupující a hosté, kteří byli uvítáni pořadateli a počastováni pravými posvícenskými koláčky. Zhruba ve třináct hodin zahájil Milan Škoch-předseda JFoS ve spolupráci s Hermínou Mocovou-zástupkyní Jihočeského kraje, kulturní program a zdravici přednesl i Jan Malík-předseda Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje. Následně na připraveném venkovním pódiu probíhala vystoupení jihočeských folklorních souborů a dolnorakouských hostů. Kdo měl zájem, mohl v průběhu dne také navštívit i připravená lidová řemesla, práci na hrnčířském kruhu, drátenictví či kovářství.


Po ukončení programu následovalo předávání dárků, kde vystoupili se zdravicí také zástupci dolnorakouských souborů Christine Glasner a Christian Mistelbauer. Všichni účinkující a hosté se poté přesunuli do vnitřních prostor Pivovarského dvora, kde mohli ochutnávat připravené pohoštění, ve velkém salonku navštívit výstavu projektu „Za lidovými tradicemi se sousedy“ nebo využít nabídku pořadatelů k prohlídce pivovaru.


Další kulturní program byl připraven v kapli na hradě Zvíkov, kde od 17 hodin proběhl koncert souboru Fautores Flautae a pěveckého sboru Singkreis Kottes. Pro všechny přítomné byla obě vystoupení opět krásným kulturním zážitkem.


Po pěkné procházce od hradu pokračovalo v Pivovarském dvoru společné setkání. Do pozdních večerních hodin vyhrávala k tanci Kovačka a dolnorakouská kapela z Kottes, ochutnávaly se staročeské speciality a kulinářským hřebem bylo grilování krůty na otevřeném ohni.


V průběhu Posvícenského setkání se uskutečnila též řada jednání představitelů JFoS s pozvanými hosty, mezi kterými byl, mimo jiné, i zástupce Folklorního sdružení České republiky, šéfredaktor časopisu Folklor Kazimír Jánoška.


Pro rakouské přátele bylo zajištěno nocování a tak druhý den ráno ještě v doprovodu organizátorů setkání absolvovali prohlídku královského hradu Zvíkov i prohlídku výstavy projektu. Po obědě, který byl připraven v Hotelu Zvíkov se dolnorakouští hosté po rozloučení vydali na zpáteční cestu domů.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení

Foto: Milan Škoch

Zahájení programu

Uvítání posvícenskými koláčky

Společné foto s rakouskými přáteli

Singkreis Kottes

S rakouskou dechovkou

Ochutnávka staročeské kuchyně

Návštěva výstavy

Muzicírování s přáteli

Kovářství

Kovářovan

Kovačka

Koncert v hradní kapli

Keramika, drátování

Javor

Grilování krůty

Furiant

Fautores Flautae

Dechová hudba Kottes