Jihočeský folklorní soubor Kovářovan vydal stolní kalendář 2011

Zpět

26.11.2010

Jihočeský folklorní soubor Kovářovan opět po roce vydal ve spolupráci s LK TISK v.o.s Milevsko stolní dvoutýdenní kalendář, který je doplněn fotografiemi mapující činnost všech jeho složek během uplynulého roku.


Věříme, že kalendář potěší příznivce našeho souboru a bude jim dobrým pomocníkem při plánování pracovních i soukromých aktivit. Samozřejmě budeme rádi, když si jeho držitelé najdou čas k návštěvě některých z připravovaných kulturních vystoupení našich souborů. Informace na www.kovarovan.cz


Zájemci o kalendář mohou kontaktovat vedoucí souboru nebo si jej mohou zakoupit v Pekařství Kovářov či v Infocentru v městě Milevsku.

manželé Milan a Pavla Škochovi

Stolní dvoutýdenní kalendář 2011
Jihočeský folklorní soubor Kovářovan

Námět a zpracování: manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch
Grafická příprava, litografie, tisk: LK TISK v.o.s. Milevsko
Náklad: 500 kusů


Jihočeský folklorní soubor Kovářovan
vznikl v roce 1984 a od roku 1997 pracuje jako občanské sdružení. Usiluje o uchování lidových tradic Kovářovska a dalšími aktivitami napomáhá rozvoji veřejného života obce Kovářov a Jihočeského kraje. Zabývá se udržováním lidových písní, tanců a zvyků své národopisné oblasti Kozácka (Táborsko-Milevsko). Ve svých vystoupeních prezentuje krásné kozácké kroje, které vynikají zejména bohatou bílou výšivkou na zástěrách zpěvaček souboru. Náměty pro svoji práci čerpá převážně ze sbírek Čeňka Holase a Čeňka Zíbrta, rodáků z Kovářovska. Občanské sdružení se skládá z dospělého souboru Kovářovan, dětského souboru Kovářovánek, Loutkového divadýlka Podkovička a Divadelní společnosti Podkova. Kovářovan vystupuje celoročně s programy od 15 minut po hodinové pořady a na pozvání obcí nebo dalších organizací rozdává radost ve vystoupeních, kde jsou choreograficky zpracované tance i zvyky národopisné oblasti Kozácka.