Jihočeský folklorní soubor Kovářovan vystoupil opět po roce na výstavě Země živitelce

Zpět

26.11.2010

Pěvecká část Jihočeského folklorního souboru Kovářovan absolvovala v neděli 29. srpna několik kulturních vystoupení na 37. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.


Nejprve soubor v ranních hodinách zval návštěvníky výstavy do Pivovarské zahrady na dopolední pořad Svazku obcí Milevska „Venkov očima dětí“. Zpěváci Kovářovanu zde poté vystoupili s programem „Až já půjdu okolo“ a „Pod našima okny“.


Odpoledne na pěveckou skupinu čekalo další účinkování, kdy na základě spolupráce Jihočeského folklorního sdružení a Spolku pro obnovu venkova Jihočeského kraje probíhal program na jevišti u pavilonu Venkova R1.


Zde se přítomní diváci opět zaposlouchali do krásných písní v podání zpěváků souboru ve dvojhlasé úpravě a shlédli i malá jihočeská kolečka s variacemi kroků. Vedoucí souboru Pavla Škochová v průběhu programu seznamovala posluchače s historií Kovářovanu a zajímavostmi „kozáckých“ krojů, neboť tento folklorní soubor zastupuje právě jednu z jihočeských národopisných oblastí a to Kozácko.

manželé Milan a Pavla Škochovi
foto: Milan Škoch, momentky z akce

Koštování slivovice

Další košt

Na scéně

Nabíraná

S písničkou

V Pivovarské zahradě