Úspěch Jihočeského folklorního sdružení na Českém zemském kole Zpěváček


Jihočeské folklorní sdružení pořádalo 23. března 2019 krajskou soutěž dětských zpěváků lidových písní XV. Jihočeský zpěváček, jejímž cílem je přispívat k rozvoji hudebnosti, zpěvnosti a propagaci jihočeské lidové písně v rámci České republiky.
Že se tento cíl daří naplňovat, o tom svědčí nejen velký zájem dětí o účast při soutěžích, ale také úspěchy zpěváků v celorepublikovém srovnání. Právě jednoho takového úspěchu dosáhla jihočeská soutěžící a to Vendula Šmejkalová-soubor Dubínek, která obsadila první místo na Českém zemském kole Zpěváček 2019 v Karlových Varechech.
Vendule gratulujeme a samozřejmě děkujeme za reprezentaci jižních Čech nejen jí, ale také dalším vyslaným zástupcům našeho sdružení, Vendule Zdráhalové-soubor Malá dudácká muzika, Martinovi Nováčkovi-soubor Blaťáček, včetně jejich rodičů a vedoucím souborů.
Níže příspěvek vedoucí souboru Dubínek, Andrey Lacinové:
Milan Škoch předseda Jihočeského folklorního sdružení
Úspěch na soutěži zpěváček 2019
Vendula Šmejkalová, zastupující Dětský folklórní soubor Dubínek, se v sobotu 25. května 2019 zúčastnila českého zemského kola soutěže Zpěváček – Děti a píseň 2019. Tato soutěž se konala v hotelu Imperial v Karlových Varech. Přes velkou konkurenci skvělých zpěváků Venda zvítězila. Na úspěchu naší nadějné zpěvačky má velkou zásluhu paní učitelka Jarmila Hlubinková, která ji po pěvecké stránce připravuje.
Dne 22. června bude Vendula reprezentovat naše město na celostátní soutěži v Brně.
Andrea Lacinová
Foto: archiv souboru Dubínek