Jihočeské folklorní sdružení vydalo zajímavou publikaci o Dětských lidových krojích

Zpět

03.12.2018

Jihočeské folklorní sdružení vydalo ve spolupráci s LK TISK v.o.s. Milevsko zajímavou publikaci, která představuje ve fotografiích, textech v českém i německém jazyce lidové kroje.
Materiál s názvem „Dětské lidové kroje v praktickém využití“ prezentuje vybrané soubory a národopisné oblasti jižních Čech, Javoráček-Blata, Doudlebánek-Doudlebsko, Kovářovánek-Kozácko a Prácheňáček-Prácheňsko. Publikace obsahuje i upoutávku na expozice Domu regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově. Uvedený tištěný materiál bude k dispozici na akcích Jihočeského folklorního sdružení v České republice, Rakousku, ale stane se i součástí připravované mobilní aplikace.
Tato aktivita je součástí přeshraničního projektu „Lidová kultura/Volkskultur AT-CZ“, na němž Jihočeské folklorní sdružení spolupracuje s Krajem Vysočina, Muzeem Vysočiny Třebíč, Volkskultur Niederösterreich, Marktgemeinde Gutau, Verein Fabermuseum Gutau.

Publikaci vydalo Jihočeské folklorní sdružení / námět a zpracování: manželé Milan a Pavla Škochovi / Foto: Milan Škoch / Spolupráce: Hana Kozubíková, Marcela Božovská, Mirka Dušáková / překlad: Hermína Mocová / grafická úprava a tisk: LK TISK v.o.s. Milevsko / Náklad: 1000 kusů. 

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, publikace