Ohlédnutí za akcí JFoS - Kolokvium

Zpět

24.10.2018

Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
Projekt probíhá za podpory Jihočeského kraje

Hotel Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí 20. října 2018
pořádalo Jihočeské folklorní sdružení v rámci přeshraničního projektu
Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ
                        
12.00 - 12.45 
Kulturní program souboru Prácheňáček - vystoupení pro veřejnost
Prezentace lidového zvyku Královničky     
14.00 - 17.00 
Lidový kroj v praxi - Fotoshooting - kroje a zvyky vybraných oblastí
Doudlebsko / Blata / Kozácko / Prácheňsko
Soubor Doudlebánek / Soubor Javoráček / Soubor Kovářovánek / Soubor Prácheňáček
14.00 - 17.00 
Seminář vedoucích a zpěváků, téma: hudební doprovod, pěvecký projev
Doudlebsko / Blata / Kozácko / Prácheňsko
Soubor Doudlebánek / Soubor Javoráček / Soubor Kovářovánek / Soubor Prácheňáček         
                       
Doprovodné pořady: Zdobení perníků / tvorba z papíru / práce se sklem

Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z akce