Volební členská schůze Jihočeského folklorního sdružení - JFoS

Zpět

23.10.2018

V sobotu 20. října 2018 proběhla v Hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí volební členská schůze Jihočeského folklorního sdružení.
Jednání se zúčastnili zástupci členských souborů, kteří projednali činnost, hospodaření, příhraniční projekt, spolupráci s partnery a další okruhy Jihočeského folklorního sdružení.
Projednáván byl i výhled práce na další období, podpora členských a spolupracujících akcí či krojového vybavení souborů. Hovořilo se také o přípravě již XVI. ročníku krajské pěvecké soutěže dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2019, Festivalu / 24. Setkání dětských jihočeských folklorních souborů a dalších aktivitách. Následně se uskutečnily volby nového výboru Jihočeského folklorního sdružení.
Všichni přítomní také vyjádřili veliké poděkování končícím členkám výboru Petře Kišové a Mirce Dürnfelderové. Mirka Dürnfelderová pracovala ve výboru sdružení od počátku založení JFoS v roce 2001 a proto obdržela za svou dlouholetou práci pro rozvoj lidových tradic květinu a dárkový koš.    

Výsledky voleb do výboru JFoS: Milan Škoch, Kateřina Holá, Josef Kadubec, Hana Kozubíková, Marcela Božovská.
Předsedou sdružení byl na další období opět zvolen Milan Škoch
Místopředsedkyní zůstává Kateřina Holá 
      

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch