Kolokvium - Živá lidová kultura - Hotel Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí 20. října 2018

Zpět

17.10.2018

Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ - Projekt probíhá za podpory Jihočeského kraje
pořádá Jihočeské folklorní sdružení v rámci přeshraničního projektu
Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ

program: změna programu vyhrazena
                               
12.00 - 12.45 
Kulturní program souboru Prácheňáček - vystoupení pro veřejnost
Prezentace lidového zvyku Královničky 
   
14.00 - 17.00 
Lidový kroj v praxi - Fotoshooting - kroje a zvyky vybraných oblastí
Doudlebsko / Blata / Kozácko / Prácheňsko
Soubor Doudlebánek / Soubor Javoráček / Soubor Kovářovánek / Soubor Prácheňáček

14.00 - 17.00 
Seminář vedoucích a zpěváků, téma: hudební doprovod, pěvecký projev
Doudlebsko / Blata / Kozácko / Prácheňsko
Soubor Doudlebánek / Soubor Javoráček / Soubor Kovářovánek / Soubor Prácheňáček         
                       
Doprovodné pořady: Zdobení perníků / práce se sklem


Milan Škoch, předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, leták akce