XV. Jihočeský zpěváček 2018

Zpět

18.01.2018

XV. Jihočeský zpěváček 2018

Pořadatel: Jihočeské folklorní sdružení
ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici, Kovářovskétradice.cz, Hotelem Zvíkov,
Českým rozhlasem České Budějovice, Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s.  
za podpory Jihočeského kraje

Hotel Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí - 24. března 2018

Propozice

ZÁMĚR:
Jihočeské folklorní sdružení ve spolupráci s dalšími partnery, připravuje XV. ročník krajské soutěže dětských zpěváků lidových písní Jihočeský zpěváček 2018. Smyslem akce je motivovat nejmladší generaci k sólovému zpěvu, propagovat Jihočeský kraj a členské soubory Jihočeského folklorního sdružení.
Dalším důležitým prvkem soutěže je vybrat nejlepší zpěváky, kteří by reprezentovali Jihočeský kraj a JFoS na Zemském kole Zpěváček 2018 - předpokládaný termín, 12.5. 2018 Chrudim. 

1.kategorie: děti do 9-ti let – nepostupová soutěž
2.kategorie: děti od 10 - 15-ti let, (ročníky 2003–2008), postupová soutěž  

PODMÍNKY SOUTĚŽE – XV. Jihočeský zpěváček 2018:

-max. 3 děti za soubor na každou kategorii
-členové JFoS mohou do soutěže delegovat děti ze svých souborů, účastnický poplatek 50,- Kč/soutěžící
-členové JFoS mohou do soutěže delegovat děti i mimo soubor, účastnický poplatek 50,- Kč/soutěžící
-nečlenové JFoS mohou delegovat děti z řad veřejnosti, účastnický poplatek 500,- Kč/soutěžící
-repertoár každého zpěváka – 2 jihočeské lidové písně – táhlá, rytmická
-od každé písně zazpívat minimálně 2 sloky
-1 píseň bez hudebního doprovodu, 1 píseň s hudebním doprovodem
-hudební doprovod si zajistí vysílající soubor (harmonika, housle, varhany, apod.)
-vystoupení zpěváčka v kroji
-hudební doprovod, doporučujeme také kroj
-všichni zpěváčci budou oceněni dárkem za účast v soutěži

Při hodnocení budou odbornou porotou sledována především následující kritéria:

-výběr soutěžních písní vzhledem k věku interpreta
-hlasová a intonační přesnost a připravenost
-výraz, přirozený projev a radost ze zpěvu, užití lidového oděvu
-posuzuje se jen zpěv interpreta, ne hudební doprovod

Pořadatel zajišťuje a hradí:
-příspěvek na dopravu účastníků - členům i nečlenům JFoS
-koláčky při uvítání
-večeři a nápoje po akci pro zpěváčky i hudební doprovod
-večeři pro další doprovod - JFoS zajišťuje slevu, možno objednat večeři 90,-/osoba
-ceny pro soutěžící
-odbornou porotu
-ozvučení pěveckého výkonu a hudebního doprovodu
-zvukový záznam provedených písní
-pořízení DVD dokumentu z akce       

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM AKCE:  sobota 24. března 2018, změna programu vyhrazena

12.00       
Příjezd účastníků do Hotelu Zvíkov – prezence, občerstvení
12.30 – 13.30   
Zkoušky soutěžících a příprava na soutěž 
14.00 – 16.00   
Jihočeský zpěváček 2018 – soutěž
16.15 – 16.30    
Vyhlášení výsledků soutěže, předání ocenění   
Foto soutěžících a vítězů
16.30 – 17.00   
Seminář vedoucích s odbornou porotou 
17.00 – 18.30   
Večeře, odjezd domů

12.00 – 17.00
Doprovodný program - Tvůrčí dílny pro děti

Uzávěrka přihlášek do 15. února 2018

Informace: viz kontakt JFoS

Foto: Milan Škoch
ilustrační foto Jihočeský zpěváček 2017