XVII. Vánoční zpívání v kovářovské škole

Zpět

22.12.2017

Již XVII. ročník dětské pěvecké soutěže „Vánoční zpívání“ se uskutečnil ve čtvrtek 21. prosince 2017 v kovářovské základní škole. Akci uspořádala společnost Kovářovskétradice.cz ve spolupráci s národopisným souborem Kovářovánek a základní školou.
Soutěž proběhla ve vánočně vyzdobené první třídě za účasti dětí školní družiny a rodičů. Akci uváděla Pavla Škochová, třídní učitelka prvňáčků a vedoucí národopisného souboru Kovářovánek.
V úvodu se představily děti z Kovářovánku vystoupením, ve kterém diváci zhlédli scénické ztvárnění zvěstování pastýřům a cesty do Betléma za narozeným Ježíškem. Představením zněly písně, které hudebně doprovázela vedoucí souboru. Celé vystoupení tak navodilo příjemnou vánoční atmosféru a pak se již před publikem střídali jednotliví soutěžící. Porota sledovala výkony všech účinkujících a pozorně zapisovala body, které následně rozhodly o těch nejúspěšnějších zpěvácích. Než se ale všichni účastníci dozvěděli výsledky, zpestřili si průběh soutěže několika hrami, a to kláním dvojic s „liščími ocásky“, nasávání a přenášení lentilek, hádej a zazpívej koledu nebo hru s bonbony na nitkách.
Poté přišlo na řadu vyhlášení výsledků soutěže, kdy všichni zpěváci dostali drobná ocenění a porota určila vítěze. Třetí místo obsadila Eliška Švehlová z 1. třídy, druhou příčku obsadila Adéla Kadeřábková ze 4. třídy a vítězkou se stala Linda Hadrbolcová ze 3. třídy.
Po nezbytném fotografování všech účastníků a vítězů se všechny děti přesunuly do interaktivní učebny, kde si při tvůrčí dílně vytvářely a zdobily vánoční zvonečky.
Poděkování patří všem dětem, které se letošního XVII. Vánočního zpívání zúčastnily, a také maminkám Vladimíře Kubíčkové, Blance Kadeřábkové, Vendule Švehlové, Monice Tomanové a Ivetě Hejnové za pomoc s organizací celé akce.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch, momentky z akce