Předseda JFoS na jednání u kulatého stolu

Zpět

22.11.2017

V pondělí 20. listopadu 2017 se účastnil Milan Škoch-předseda Jihočeského folklorního sdružení dalšího setkání na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě, kde proběhl „kulatý stůl“ partnerů plánovaného přeshraničního projektu Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ.
Jednání zástupců Jihočeského folklorního sdružení (JFoS), Muzea Vysočiny Třebíč, Kraje Vysočina, Dolního i Horního Rakouska, doplnili i zástupci regionálních subjektů.
Přítomní upřesňovali okruhy připravovaného nového přeshraničního projektu, který má za cíl, kromě dalšího, nastavit novou úroveň vzájemných partnerských vztahů v oblasti folkloru, lidových tradic a řemesel.
V současné době probíhají přípravy projektové žádosti ve spolupráci všech partnerů s cílem jejího podání do konce tohoto roku.

Účastníci jednání:
Milan Škoch, Jihočeské folklorní sdružení
Vanda Pánková, Jihočeský kraj
Jitka Hrodějová, Jihočeský kraj
Gabriela Janoušková, Kraj Vysočina
Eva Leligdonová, Kraj Vysočina
Lenka Novotná, Kraj Vysočina
Vladimír Šprincl, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Katina Lisá, Muzeum Vysočiny Třebíč
Eva Hladká, Muzeum Vysočiny Třebíč
Andreas Teufl, Volkskultur NÖ
Alfred Atteneder, Färbermuzeum Gutau
Jitka Kössler, NÖ. Regional. GmbH
Francois Edouard Pailleron, Amt d. NÖ Landesregierung
Johannes Miesenböck, Regionalmangement OÖ
Milan Vácha, tlumočník


Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentky z jednání