Zástupce JFoS na dalším společném jednání o novém přeshraničním projektu

Zpět

13.11.2017

V pátek 10. listopadu 2017 se účastnil Milan Škoch-předseda Jihočeského folklorního sdružení jednání na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě setkání partnerů plánovaného přeshraničního projektu, týkající se oblasti lidových tradic a kulturního dědictví s názvem Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ.
Jednání proběhlo za účasti zástupců Jihočeského folklorního sdružení (JFoS), Muzea Vysočiny Třebíč, Kraje Vysočina, Dolního i Horního Rakouska.
Přítomní diskutovali o připravovaném novém přeshraničním projektu, který má za cíl, kromě dalšího, přispět k rozvoji lidových tradic mezi sousedními regiony, kdy je dáván velký důraz na děti, mládež i lidová řemesla. Důležitým prvkem projektu je vybudování a zprovoznění Centra tradiční lidové kultury v Třebíči, Domu regionů a dětských folklorních tradic v Kovářově a také realizace prostou Muzea modrotisku v rakouském Gutau.
Významnou úlohu při prezentaci plánovaných aktivit mají sehrát i strategičtí partneři projektu a to Jihočeský kraj, Centrála cestovního ruchu Jihočeského kraje, Vysočina tourism, Forum Volkskultur OÖ, Weinvierteler Museumsdorf Niedersulz a Horácké folklorní sdružení.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení