Jednání s rakouskými partnery o novém přeshraničním projektu JFoS

Zpět

12.05.2017

Ve čtvrtek 11. května 2017 proběhlo na Krajském úřadě Jihočeského kraje v kanceláři člena Rady Jihočeského kraje a náměstka Pavla Hrocha jednání partnerů plánovaného přeshraničního projektu, týkající se oblasti lidových tradic a kulturního dědictví.
Společného setkání, kterému předcházela schůzka v měsíci únoru s partnery Kraje Vysočina a Muzea Vysočiny Třebíč se tentokrát zúčastnili zástupci Jihočeského folklorního sdružení (JFoS), Jihočeského kraje s partnery z Dolního a Horního Rakouska.  
Přítomní diskutovali a upřesňovali své okruhy plánovaného projektu, jež má za cíl, kromě dalšího, přispět k rozvoji lidových tradic mezi sousedními regiony. Velký důraz bude dáván zejména na děti, zvykoslovné obchůzky a lidové kroje, kdy Rakousko má v plánu akcentovat tradiční modrotiskovou techniku.
Jednání všech projektových partnerů je plánováno na měsíc červen, kde by se měla řešit konečná podoba společných aktivit.
 
Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentka z jednání

Účastníci jednání:

Jihočeské folklorní sdružení:
Milan Škoch
Jihočeský kraj:
Hermína Mocová
Direktion Kultur OÖ:
Dr. Alexander Jalkotzy
Mag.Dr. Elisabeth Mayr-Kern, MBA
Volkskultur NÖ:
Mag. Andreas Teufl