Kovářovánek zpíval na křtu publikace

Zpět

12.03.2017

Společnost Kovářovskétradice.cz manželů Milana a Pavly Škochových a třídní kroužek lidových tradic Kovářovánek zpestřily v neděli 12. března 2017 pěveckým vystoupením křest publikace „Drobné sakrální a jiné památky Klučenicka“. Akce se konala dopoledne po skončení mše svaté ve zcela zaplněném klučenickém kostele za účasti autora publikace Oldřicha Žirovnického a dalších hostů.
Kovářovánek se představil dvěma vstupy, kdy děvčata kroužku lidových tradic doprovodila na varhany vedoucí Pavla Škochová. Děti zazpívaly několik společných písní, mimo jiné i sólové „Měla jsem v noci libý sen“ v podání Markéty Švehlové, „Kramářko hlinecká“, kterou zpívala Veronika Pešičková a „U těch Honzů“ v interpretaci Petry Ottové.
Po skončení celé akce byla děvčata Kovářovánku pozvána pořadateli k pohoštění do nedaleké místní školy, kde ochutnávala za svůj hezký pěvecký výstup připravené dobroty.

manželé Milan a Pavla Škochovi
Foto: Milan Škoch