Další společné jednání o novém přeshraničním projektu JFoS

Zpět

21.02.2017

V pondělí 20. února 2017 proběhlo na Krajském úřadě Jihočeského kraje v kanceláři člena Rady Jihočeského kraje Pavla Hrocha jednání partnerů plánovaného přeshraničního projektu, týkající se oblasti lidových tradic a kulturního dědictví.
Společného setkání se zúčastnili zástupci Jihočeského folklorního sdružení (JFoS), Jihočeského kraje, Muzea Vysočiny Třebíč i Kraje Vysočina. Jednání s dalšími projektovými partnery z Dolního a Horního Rakouska je plánováno v následném období.
Připravovaný nový projekt má za cíl, kromě dalšího, přispět k rozvoji lidových tradic mezi sousedními regiony, kdy je dáván velký důraz na děti, mládež i lidová řemesla. Důležitým prvkem projektu je vybudování a zprovoznění Centra tradiční lidové kultury v Třebíči, zprovoznění Domu regionů a folklorních tradic v Kovářově, či rozšíření činnosti Česko-rakouského centra rozvoje lidových tradic v Lomnici nad Lužnicí, to vše v návaznosti na partnerské rakouské instituce.

Milan Škoch
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Foto: Milan Škoch, momentka z jednáníÚčastníci jednání:

Jihočeské folklorní sdružení:
Milan Škoch
Jihočeský kraj:
Patrik Červák
Hermína Mocová
Kraj Vysočina:
Ladislav Seidl
Lenka Novotná
Romana Bendová
Muzeum Vysočiny Třebíč:
Jaroslav Martínek
Katina Lisá